Årsstudium i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering

Årsstudium i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering

Dette studiet vil være verdifullt for alle som arbeider med mennesker med ulik kulturell bakgrunn, og vil gi deg den teoretiske plattformen du trenger for å kunne håndtere konflikter, menneskerettighetsspørsmål og flerkulturelt arbeid.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
Løpende opptak mot studiestart for kvalifiserte søkere
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2018

Dette er menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering

Studiet er utviklet i samarbeid med Den norske Helsingforskomiteen. Studiet skal gi deg den teoretiske plattformen du trenger for å kunne håndtere konflikter, menneskerettighetsspørsmål og flerkulturelt arbeid. Samtidig legger studiet vekt på å gi deg praktisk erfaring gjennom rollespill og oppgaveløsning.

Dette er et deltidsstudium som består av fire moduler over to år som tilsammen utgjør et årsstudium. Hver modul er på 15 studiepoeng. 

Hver modul består av tre samlinger i ett semester ved Campus Drammen. Hver samling varer fra fredag morgen til og med søndag ettermiddag.

Det legges opp til veiledning, kommunikasjon og dialog via internett mellom samlingene.

Du kan også ta årsstudiet i menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering som enkeltemner.

Hvem vil ha nytte av studiet

Studiet «Menneskerettigheter, flerkulturell forståelse og konflikthåndtering» er verdifullt for alle som arbeider med mennesker med ulik kulturell bakgrunn:

 • Lærere i grunnskole og videregående skole
 • NATO- og FN-personell og andre med internasjonalt mandat
 • Flyktninger og innvandrere
 • Politi med lokalt ansvar eller politi med internasjonalt mandat
 • Politi med internasjonalt mandat
 • Bistandsmedarbeidere
 • Kommunal flyktningstjeneste og medarbeidere ved asylmottak
 • NGO-medarbeidere
 • Helse og omsorgsmedarbeidere
 • Utenrikstjenesten
 • Det private næringsliv
 • Offentlig sektor, UDI;IMDI
 

Moduler

Samlinger

Studieturer

I løpet av studiet vil studentene tilbys (frivillig) deltakelse på studieturer:

 • Modul 1: Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg
 • Modul 2: Vest-Balkan
 • Modul 3: Sør-Afrika eller Rwanda
 • Modul 4: Midt-Østen

Opptakskrav


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student