Vis studievalg
Velferdssamfunnets utfordringer - sosial ulikhet og helse

Velferdssamfunnets utfordringer - sosial ulikhet og helse

En politikk for sosial utjevning må involvere så vel helsepolitikk som utdannings-, arbeids- og velferdspolitikk. Forskning gir kunnskap, men hva sier forskningen egentlig? Hvorfor klarer vi ikke å redusere de sosiale ulikhetene? Hva gjøres nasjonalt og internasjonalt for å redusere sosial ulikhet?

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
30. august eller så lenge det er ledige plasser
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2017

Dette er velferdssamfunnets utfordringer - sosial ulikhet og helse

Studiet er et samlingsbasert fordypningsemne (15sp) for masterstudenter i Tverrfaglig samfunnsvitenskap og Helsefremmende arbeid som også er åpent  for andre.

Kunnskapen som tas for gitt i dagliglivet kan ofte være dårlig underbygd. I arbeidslivet er det derfor viktig med kunnskap om forskningsresultater når du arbeider med spørsmål knyttet til om vi er på vei mot en ny type sorteringssamfunn, der helse og utdanning i langt større grad enn tidligere fungerer som en køordner i arbeidslivet (der de med dårligst helse eller dårlige skoleforutsetninger havner sist i køen).

Hvorfor studere velferdssamfunnets utfordringer - sosial ulikhet og helse?

Er du opptatt av utfordringer velferdssamfunn står overfor i dag? 
Fordypningsemnet er spesielt egnet for deg som jobber i offentlig forvaltning, i helse- og utdanningssektoren og med utredning, forskning og informasjonsarbeid.

Dette lærer du hos oss

Du vil få forskningsbasert kunnskap om sammenhengen mellom samfunnsforhold, levekår og helse, og konsekvensene av spriket mellom velferdspolitiske ambisjoner og levekårsmessige resultater. Studiet gir deg en kort innføring i velferdsstatens historiske utvikling og drivkrefter bak denne, hva som kjennetegner den nordiske velferdsmodellen, forklaringsmodeller på hvorfor det oppstår marginalisering, ulikheter og helseulikheter, og hva som bidrar til at dette opprettholdes.

Sentrale emnene vil være:

 • Ideologi og historisk utvikling
 • Indre og ytre press mot velferdsstaten
 • Den norske fordelingsmodellen
 • Samfunnsklasser og klasseteori
 • Sosial ulikhet i utdanning og arbeid, seleksjonsmekanismer
 • Sosial ulikhet og helse
 • Levekårsindekser. Kvaliteter ved det norske samfunn i et komparativt perspektiv.
 • Vestfold som velferdssamfunn. Helse i Norge og ”Vestfoldhelsa”
 • Community empowerment
 • Hvordan skrive akademiske tekster

Undervisning høsten 2017

4 samlinger á 2 hele dager:

4. og 5 september

25. og 26 september

30. og 31. oktober

22 og 23 november

Eksamen: 14 dagers individuell hjemmeeksamen - dato kommer i løpet av studiet.

Vi tar forbehold om endringer av datoer.

 

Begrenset antall studieplasser

 

Opptakskrav

Bachelorgrad med gjennomsnittskarakter på C eller bedre. Tilsvarende høyere utdanning kan godkjennes.

Ved manglende formalkompetanse kan realkompetanse vurderes.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 1
 • Kostnader 20.300,- + semesteravgift.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student