Er du opptatt av rettferdighet? Jusstudier kan være veien å gå. Med en bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Etter fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Du kan også ta en bachelorgrad i forretningsjus og økonomi. Studiet setter deg i stand til å løse styrings- og driftsmessige problemer av økonomisk og juridisk art i organisasjoner og private og offentlige virksomheter. Dette gjelder internt i forhold til etablering, organisering og styring, og eksternt i relasjon til andre organisasjoner, virksomheter, forbrukere og offentlige myndigheter.