Årsstudium i folkekunst: tre – metall – tekstil 2

Årsstudium i folkekunst: tre – metall – tekstil 2

Vil du fordjupe deg i eit handverk innan tre, metall eller tekstil, utforme eigne produkt og utvikle dine evner til kreativt arbeid?

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

Kvifor årsstudium i folkekunst - tre - metall - tekstil 2?

Studiet årsstudium i folkekunst - tre - metall - tekstil 2 bygger vidare på årsstudium i folkekunst - tre - metall - tekstil 1. Studiet gjev deg moglegheit til å gå vidare med å fordjupe deg i eit handverk innan tre, metall eller tekstil, til å utforme eigne produkt og utvikle dine evner til kreativt arbeid.

 

Kva slags jobb får du?

Du kan arbeide som utøvar innan handverksfag/kunsthandverk, arbeide innan kulturskule, formidling og undervisning på ulike trinn eller kombinere utøving med andre yrker.

Dette lærer du på årsstudium i folkekunst - tre - metall - tekstil 2

Å vidareutvikle ferdigheitene i å formgje i eit materiale og kombinere teknikkar med estetisk kompetanse vert vektlagt i studiet. Arbeid på verkstaden utgjer meir enn halve studietida.

I årsstudium i folkekunst - tre - metall - tekstil 2 søkjer vi å bringe element frå folkekunsten inn i vår eiga tid og lage gode samtidsprodukt.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta delar av studiet i utlandet.

Gjennom studiet kan du bli del av internasjonale nettverk innan handverk og design, noko du kan ha nytte av vidare i di karriere.

Vidare utdanningsmoglegheiter

Studiet tilsvarer 2. år i bachelor i folkekunst som kvalifiserer for opptak til master i tradisjonskunst.

Har du allerede gjennomført to år folkekunst og ønsker å fullføre din bachelorgrad i folkekunst, kan du ta direkte kontakt med instituttet i Rauland.

 

Opptakskrav

Fullført årsstudium i folkekunst 1 eller tilsvarende.

Søkjarar som har utanlandsk utdanning frå land utanfor Norden, må dokumentere at dei oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er heimla i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Rauland

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student