Årsstudium i leire – Kunst og design 2

Årsstudium i leire – Kunst og design 2

Vil du ha med deg kunnskap om leire som lærer i kunst og håndverk i skolen? Tar du en kunst- og designutdanning, eller er du rett og slett bare nysgjerrig på mulighetene som finnes i leire og keramikk?

Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor Leire – Kunst og design 2?

Leire er et fantastisk materiale som kan bli til alt fra praktiske bruksgjenstander til kunstuttrykk. Den er plastisk og formbar, med et stort form- og uttrykkspotensiale. Derfor blir leire også anvendt av designere, kunstnere og lærere både som eget materialområde, som grunnlag for formutvikling i designprosesser og som materiale for barns skapende uttrykk.

På Leire – kunst og design 2 har du mulighet til å videreutvikle kunnskap og erfaring fra Leire – kunst og design 1. Du arbeider i direkte kontakt med materialet i verkstedet og kan videreutvikle kompetansen din innen skulptur og funksjonell design, fordype deg i etnografiske studier og samtidens keramiske uttrykksformer.

Dette lærer du på Leire – Kunst og design 2

Du arbeider selvstendig og under veiledning av lærer i verkstedene. Gjennom skapende prosesser i materialet videreutvikles din uttrykksevne, handlingskompetanse og forståelse for mulighetene i det keramiske feltet. Gjennom forelesninger og teoristudier får du dypere kunnskap og forståelse for hvordan man har arbeidet med leire i et historisk perspektiv og hvordan dette gjøres i samtiden. Gjennom kreative prosesser, problemløsning og produktutvikling videreutvikles formkompetanse, materialforståelse og designkompetanse.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir mulighet for studieprogresjon og ytterligere faglig fordypning. Dersom du ønsker å bygge en 3-årig fri bachelor, kan du skrive bacheloroppgaven din som del av Leire – kunst og design 2. Med 3-årig bachelor kan du søke PPU – Praktisk pedagogisk utdanning med fagdidaktikk i design, kunst og håndverk. Med dette kan du blant annet søke videre på masterstudiet i design, kunst og håndverk.

Årsstudium i leire – Kunst og design 1

Opptakskrav

Minst ett års formingsfag på høgskolenivå.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Heltid – Notodden


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student