Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Studiet i alternativ og supplerende kommunikasjon gir deg en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker som helt eller delvis mangler tale.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor studere alternativ og supplerende kommunikasjon?

I studiet vil du lære om alternative muligheter for kommunikasjon. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter for å fremme kommunikasjon for mennesker med kommunikasjonshemninger, samt lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter. Du skal også lære om kartlegging av ASK-bruker og tilrettelegging av miljøet rundt. Du vil tilegne deg teoretisk kunnskap om språk- og kommunikasjonsfremmende faktorer.

Hva slags jobb får du?

Dette er en videreutdanning for lærere, logopeder, ingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Slik er studiet

Studiet er samlingsbasert, med mulighet for nettoverføring på tre av seks samlinger. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene, enten på campus eller via nett. Studentene skal i løpet av studietiden gjennomføre et praksisrelatert prosjektarbeid. Prosjektet godkjennes av faglærere og legges fram for medstudenter på siste samling. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Samlingsdatoer

Datoer for samlinger studieåret 2018-2019 ASK 1 (30stp) (med forbehold om mindre endringer):

 • Oppstart : 6. og 7.september 2018
 • Samling 2:  18. og 19.oktober 2018 (kan følges på nett)
 • Samling 3:  29. og 30.november 2018
 • Samling 4: 10. og 11.januar 2019 (kan følges på nett)
 • Samling 5: 28. feb og 1.mars 2019 (kan følges på nett)
 • Samling 6: 25. og 26.april 2019

Tidspunkter for samlinger kan variere noe på torsdager. Første torsdag varer fra kl 16.00 - 19.00. Enkelte torsdager starter tidligere (alltid etter lunsj). Fredag er undervisningen kl 09 - 16.

Studere mer ASK?

Alternativ og supplerende kommunikasjon, modul 2, er en videreføring av ASK1 og har vært satt opp i intervaller med 2-3 år mellom. Studiet gikk sist studieåret 2015-2016, neste oppstart er ikke planlagt.

HSN arbeider i stedet med utvikling av et 15 studiepoengs masteremne som kan bli en erstatning for ASK2. Mer informasjon om dette kommer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å kunne starte emnet.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Antall studieplasser 50
 • Søkekode: ASK1
 • Kostnader Studieavgift kr 30 500,-. Semesteravgift, litteratur, reise og opphold kommer i tillegg.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student