Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Studiet i alternativ og supplerende kommunikasjon gir deg en innføring i alternative måter å kommunisere på for mennesker som helt eller delvis mangler tale.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor studere alternativ og supplerende kommunikasjon?

I studiet vil du lære om alternative muligheter for kommunikasjon. Du vil tilegne deg kunnskaper og ferdigheter for å fremme kommunikasjon for mennesker med kommunikasjonshemninger, samt lære om ulike metodiske tilnærmingsmåter. Du skal også lære om kartlegging av ASK-bruker og tilrettelegging av miljøet rundt. Du vil tilegne deg teoretisk kunnskap om språk- og kommunikasjonsfremmende faktorer.

Hva slags jobb får du?

Dette er en videreutdanning for lærere, logopeder, ingeniører, ergoterapeuter, fysioterapeuter, vernepleiere, spesialpedagoger, miljøterapeuter, assistenter i barnehage og skole, psykologer og hjelpemiddelkonsulenter/ASK konsulenter. Studiet vil også være interessant for foreldre.

Slik er studiet

Studiet er samlingsbasert, med fysisk oppmøte på campus Vestfold 4 samlinger og nettbasert webinar på 2 samlinger. Det er obligatorisk oppmøte på samlingene, enten på campus eller via nett. Studentene skal i løpet av studietiden gjennomføre et praksisrelatert prosjektarbeid. Prosjektet godkjennes av faglærere og legges fram for medstudenter på siste samling. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen.

Samlinger 2019-2020

 • Oppstart :  5. og 6. september 2019
 • Samling 2:  17. og 18. oktober (webinar - alle studenter på nett)
 • Samling 3:  28. og 29. november
 • Samling 4:  15., 16. og 17. januar 2020
 • Samling 5: 27. og 28. februar 
 • Samling 6: 22. og 23. april

Hjemmeeksamen avholdes i første halvdel av mai 2020.

Tidspunkter for samlinger varierer noe. Første torsdag varer fra kl 13.00 - 18.00. Fullstendig oversikt over tidspunkter kommer i undervisningsplanen nærmere studiestart.

Studere mer ASK?

USN tilbyr emnet ASK (masteremne) som en del av Master i pedagogikk, i fordypning i spesialpedagogikk. Les mer her.

Vi tilbyr også emnet Relasjonelle tilnærminger til atypisk kommunikasjon som er på masternivå. Les mer her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å kunne starte emnet.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 2
 • Antall studieplasser 50
 • Søkekode: ASK1
 • Kostnader Studieavgift kr 30 500,- (med forbehold om endring). Semesteravgift, litteratur, reise og opphold kommer i tillegg.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student