Barnehagelærer

Barnehagelærer

Som barnehagelærer og pedagogisk leder bidrar du til å skape et trygt og utfordrende miljø for barn gjennom lek, utforskning og læring, samtidig som du får kompetanse til å lede personalgrupper.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor barnehagelærerutdanning?

Vet du hva en barnehagelærer er?  Det er den som gjenkjenner og dekker et barns behov for trøst og omsorg, slik at barnet opplever trygghet og kjærlighet selv om mor, far og andre foresatte ikke er tilstede. En barnehagelærer er den som lærer barnet å ta del i leken med de andre, slik at barnet utvikler forståelse for samspill og samarbeid. Det er den som utfordrer barnet til å ta det siste steget opp klatresteinen, slik at barnet får kjenne på mestringsfølelse og gleden av å nå et mål. En barnehagelærer er med andre ord et forbilde og en rollemodell. En superhelt for de aller minste av oss.

 

 

Dette lærer du i vår barnehagelærerutdanning

På studiet tilegner du deg kunnskap om hvordan barn lærer, om hvordan de utvikler seg språklig og motorisk og om deres skaperevne og bevegelsesglede. I tillegg gir studiet lederutdanning, slik at du som har en lederspire i magen lærer om kommunikasjon og samspill mellom mennesker. Dette er kunnskap du kan bruke til å utvikle trygge og omsorgsfulle miljøer for ansatte.

Studiet gir deg gode muligheter til å observere, reflektere og diskutere ulike sider ved det å arbeide med barn i barnehage. Det er 100 dager praksis i studiet. På denne måten blir du godt kjent med ulike barnehagers praksis og praksislærerens profesjonsutøvelse. Dette er nyttig for deg på din vei mot jobb som barnehagelærer. 

Kunne du tenke deg å bli en slik betydningsfull helt, der din innsats og kunnskap om og for barn har innvirkning på barns utvikling? I tilfelle er dette studiet for deg. 

Barnehagelærerutdanning gir bachelorgrad og kompetanse slik at du blir kvalifisert til arbeid som pedagogisk leder, styrer og opptak på master knyttet til barnehagefeltet.

Studiested

Ved USN kan du studere barnehagelærer som treårig studium ved campus Drammen, campus Notodden, campus Porsgrunn, campus Vestfold. Barnehagelærer tilbys også som et fireårig samlings- og nettbasert studium ved campus Notodden og som fireårig deltidsstudium ved campus Vestfold. Vi gjør oppmerksom på at det er fire obligatoriske samlinger per semester i Notodden for det nettbaserte studiet.

Nærhet til arbeidslivet

I barnehagelærerutdanningen har vi et nært samarbeid med våre partnerbarnehager. I studiet har du veiledet praksis fordelt over alle semestrene. Du deltar på personal- og foreldremøter gjennom året, du er i barnehagen for å observere, undersøke og prøve ut ulike faglige problemstillinger som en del av undervisningen, og barna og/eller praksislærer kan delta i eksamen eller prosjekter som foregår på skolen.

Praksisopplæringen skal omfatte minimum 100 dager. 95 dager gjennomføres i barnehage og fem dager i grunnskolens 1. klasse, der det er fokus på overgangen og sammenheng mellom barnehage og skole.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av barnehagelærerutdanningen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Med barnehagelærerutdanning er du kvalifisert til disse mastergradene hos oss:

Du kan også søke enkeltemner i relevante masterstudier.

Samlinger, 4-årige studieprogram

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Eksterne søkere kan bare søke overflytting til barnehagelærerutdanning ved USN til tredje studieår. Mer om overgang/overflytting.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 60
  • Søkekode: 222 132
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student