Barnehagelærerstudenter til Italia

Studenter på besøk i italiensk barnehage.
Studentgruppa og undervisere fra HSN på besøk i den italienske barnehagen Iride, som betyr «øyets iris».

Praksisopphold i utlandet gir studentene et nytt blikk på den norske barnehagetradisjonen. Nok en gang sender vi studenter til Bassa Reggania.


Nylig reiste åtte studenter og to undervisere ved barnehagelærerutdanningen vår sørover. Nærmere bestemt til den lille byen Guastalla ved bredden av elven Po i Bassa Reggania-regionen i Italia, hvor de over en periode på fire uker skal i praksis ved flere av barnehagene her.

Se bilder fra praksisoppholdet i Italia (Flickr)

Dette er åttende år på rad at HSN sender studenter hit.

Forbilledlig pedagogikk

Som et interkommunalt samarbeid drives de 15 kommunale barnehagene i regionen med en særegen pedagogisk filosofi, nært beslektet med den kjente Reggio Emilia-pedagogikken, som har stort gjennomslag i Norge.

Studentene er deltakende observatører i nært samspill med barna, og på denne måten får de innblikk i hvordan den pedagogiske filosofien får uttrykk i den daglige praksis.

– Deres pedagogiske filosofi er et forbilde i norsk barnehagevirkelighet, noe som gjør denne praksisen høyst relevant og overførbar. Dette praksisoppholdet er en særegen mulighet for våre studenter til å få nærkontakt med deres praksis. De får et godt sammenligningsgrunnlag for forskjeller, og et speil å se norsk barnehagetradisjon gjennom, sier visedekan for barnehagelærerutdanningen ved HSN, Hege Hansson.

Flersidig relevans

Praksisoppholdets relevans for studentenes utdanning og kvalifisering som barnehagelærere er flersidig:

– Studentene får erfaring med selvledelse, observasjon og faglig refleksjon i en kontekst med rammer som krever stor grad av selvstendighet, og faglig orientering mot eget fordypningsfag. De må dessuten prøve å forstå det de erfarer og det som skjer ut fra både kulturelle og pedagogiske perspektiv, sier Hansson.

Hun legger til at de også får erfaring med å stå i en posisjon der de er den som ikke forstår språket, og må ta i bruk andre kommunikative språk- og samhandlingsformer.

Godt forberedt

Årets utreisende studenter er fra campus Vestfold og campus Drammen.

De har forberedt seg på denne spesielle praksisperioden gjennom sju møter, og har blant annet fått en innføring i de grunnleggende pedagogiske, filosofiske og politiske ideene, kulturforståelse og italiensk språk, samt realitetsorientering omkring rammene for praksisperioden.

– Studentene kommer forhåpentligvis tilbake rike på vesentlige faglige og kulturelle erfaringer og refleksjoner, som også vil være relevante for deres profesjonsutøvelse som nyansatte pedagogiske ledere i distriktets barnehager fra august, sier Hansson.

Nært samspill

Oppholdet startet med tre introduksjonsdager, med et interessant og intenst program fra morgen til kveld. De besøkte i alt fem barnehager, ble presentert for det nasjonale og lokale «barnehagekartet», fikk flere foredrag om de lokale, kommunale barnehagenes pedagogiske filosofi og deltok på en workshop.

De fikk også anledning til å puste ut under besøk til omkringliggende byer.

Deretter tok de fatt på praksisen, fordelt på tre ulike barnehager.