Kunst, kultur og kreativitet i nye rammer

Fullsatt sal med publikum
Stor interesse for Rammeplankonferansen i Drammen

Det var venteliste for å komme inn på konferansen som tok opp temaet «Hvordan påvirker endringene i rammeplanen arbeidet med fagområdet kunst, kultur og kreativitet?» på Union scene i Drammen.


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen arrangerte i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) konferansen om den nye rammeplanen med utgangspunkt i fagområdet kunst, kultur og kreativitet.

- Jeg er veldig fornøyd med at både undervisere og forskere fra barnehagelærerutdanningen ved HSN bidro med interessante og relevante foredrag som ble svært godt mottatt av en engasjert forsamling, forteller Hege Hansson, visedekan for barnehagelærerutdanningen ved HSN.

Bakgrunnen er at barnehagene fikk ny rammeplan tidligere i år.

Konferansen viste både praksisnære eksempler fra barnehagen, i tillegg til teoretisk, utforskende og analytisk innhold. Noen av temaene som ble belyst var estetiske dimensjoner med digitale verktøy, småbarn og estetiske prosesser, litteratur i barnehagen, kreativ utforskning i barnehagens uterom, hvordan kunst, kultur og kreativitet kan bidra til danning og bærekraftig utvikling og samtidskunstens potensialer i barnehagen.