Nesten blind – fullfører barnehagestudiet

Cathrine ute i barnehagen sittende rundt et barnebord med barna og ler og ser  ned.
TILRETTELEGGING: Cathrine Marie Kristiansen får som svaksynt tilrettelagt barnehagelærerutdanningen hun gjennomfører ved Universitetet i Sørøst-Norge. (Foto: An-Magritt Larsen)

Cathrine kan snart kalle seg barnehagelærer. Selv om hun er sterkt svaksynt, fullfører hun studiet på normert tid.

Cathrine Marie Kristiansen tar barnehagelærerstudiet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Snart kan 29-åringen kalle seg barnehagelærer, og har ikke brukt lengre tid enn normert selv om hun nesten er blind.

– Jeg vil være en barnehagelærer som er oppmerksom på hvert enkelt barn, støtter og sørger for at alle barna får en best mulig barnehagetilværelse, sier Cathrine.

Utdanningen har hun klart takket være god tilrettelegging fra flere offentlige aktører i samarbeidsprosjektet Flere unge i fast arbeid (FUFA), hvor Vestfold og Telemark fylkeskommune og USN er blant aktørene. Prosjektet skal bidra til å øke inkluderingen av unge i arbeidslivet.

– Godt tverrfaglig samarbeid ligger bak tilretteleggingen, men Cathrine har selv vært den som har ledet an med stort pågangsmot og besluttsomhet, sier Thorvald Tangjerd Abrahamsen, koordinator for studenter med tilretteleggingsbehov ved USN.

LES OGSÅ: Anna er årets barnehageinspirator

Tilrettelegging for studenter 

For å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter tilstreber USN universelle løsninger som inkluderer alle.

Universitetet tilbyr også individuell tilrettelegging for studenter med for eksempel synstap, hørselstap, mobilitetsproblemer, dysleksi, psykososiale vansker eller andre utfordringer.

For at Cathrines studiehverdag skulle bli så god som mulig, har USN hatt et omfattende samarbeid med Nav Sandefjord, Nav Hjelpemiddelsentral, faglig ansvarlige, studieveileder og praksiskoordinator ved barnehageutdanningen, praksisbarnehager og mentorer.

– Vi skal være et inkluderende universitet. Mye kan løses med tilretteleggingstiltak, men det er viktig å være tidlig ute med planleggingen slik at utfordringer og behov når fram til studiestedet, presiserer Abrahamsen.

For Cathrine består tilretteleggingen i mentorer som er hennes øyne som registrerer hendelser og omgivelser. Hun har også selv alliert seg med en venninne på studiet som hjelper henne i studiehverdagen, på kollokvier, aktiviteter og turer. 

Cathrine sitter ved barnebord ute i barnehagen sammen med mentor og praksislærer omgitt av barnehagebarna.

Videre har Cathrine eget arbeidsrom med hjelpemidler fra Nav. Eksamenskontoret ved USN har innvilget bruk av tilrettelagt PC, utvidet tid og opplesning av oppgave ved skriftlig eksamen, i tillegg til egen eksamensvakt.

I praksisperiodene i barnehagene har Cathrine egen praksislærer som gir nødvendig pedagogisk veiledning. Ved Karisletta Kanvas-barnehage i Sandefjord er daglig leder Joakim Johansen strålende fornøyd med studenten.

– Cathrine fant sin plass fra dag en, hun tar initiativ, er engasjert og svært dyktig i jobben. Det har vært spennende å følge henne, sier Johansen.

LES OGSÅ: Studenter skal lære om vold og overgrep mot barn 

Flere unge i arbeid

Unge mellom 18 og 30 år med lav utdanning, lite praksis, lite nettverk og/eller nedsatt funksjonsevne sliter mest med å komme i arbeid i Vestfold og Telemark.

– Det har vært en dobling i unge uføretrygdede de siste ti årene. Jeg håper flere aktører tilrettelegger studie, praksis og arbeidssted for dem med nedsatt arbeidsevne, slik USN og Nav Vestfold og Telemark gjør, sier FUFA-prosjektleder Gro Merethe Rørvig i fylkeskommunen.

Cathrine er svært fornøyd med tilretteleggingen. Hun jobbet i barnehage i tre år før hun begynte på bacheloren for å bli barnehagelærer.

– Jeg merket at jeg savnet faglig tyngde i flere situasjoner som måtte takles i barnehagen. Den kunnskapen har jeg nå og vet bedre hvordan håndtere ulike hendelser med barna, sier Cathrine.

Oppstilt bilde av fra venstre daglig leder i Karisletta Kanvas-banrhegae Joakim Johansen, mentor Monika Hegna, Cathrine, USNs Thorvald Abrahamsen og FUFAs prosjektleder Gro Merethe Rørvig

På barnehagelærerutdanningen får hun blant annet kunnskap om hvordan barn lærer, hvordan de utvikler seg språklig og motorisk og om barns skaperevne og bevegelsesglede. Utdanningen gir også kompetanse til å jobbe som pedagogisk leder. 

– Underveis i studiet har jeg mange ganger tenkt at «ja, det var det jeg skulle visst den gang…». Pluss at jeg har lært mye jeg ikke var klar over, sier Cathrine, som gleder seg til å komme ut i yrket på ordentlig.

– Jeg drømmer om å bli spesialpedagog eller synspedagog, og da er mastergrad neste!

LES OGSÅ: Barn ønsker å være inkluderende

 

Flere unge i fast arbeid

Samarbeidsprosjektet Flere unge i fast arbeid (FUFA) skal bidra til å øke inkluderingen av unge i arbeidslivet. Målet er at flest mulig kan ta en utdannelse, komme i jobb og reduserer muligheten for å bli ufør. 

Følgende samarbeidsaktører er med fra arbeidsliv og utdanning:

  • Vestfold og Telemark fylkeskommune
  • Kommunene ved KS Vestfold
  • Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
  • Universitetet i Sørøst-Norge
  • NAV Vestfold og Telemark
  • Innovasjon Norge Buskerud, Telemark og Vestfold
  • NHO Vestfold og Telemark
  • LO Vestfold
  • Forskningsrådet