Sámi álbmotbeaivi-markering på campus Drammen

Samenes nasjonaldag markeres på campus Drammen. foto.
Samenes nasjonaldag ble markeret på campus Drammen i dag.

6. februar var det storstilt markering av samenes nasjonaldag på campus Drammen.


Ansvarlig for arrangementet var ansatte og studenter tilknyttet barnehagelærerutdanningen (BLU) ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

- Drivkraften vår er at lovverket sier vi skal løfte frem kunnskap om det samiske i barnehagene, sier Hanne Lund-Kristensen, programkoordinator for BLU.

Hør NRKs radioreportasje fra arrangementet.

Oppsto i Kautokeino

Lund-Kristensen forteller at ideen om et heldagsarrangement på samenes nasjonaldag ble til da hun og 18 studenter var på studietur i Kautokeino.

- Vi opplevde en fantastisk gjestmildhet, og så at studentene våre raskt kom i kontakt med de lokale. Samtidig ble vi pinlig berørt av å høre samene fortelle oss om den norske stats fornorskningsprosess av samer, og over hvor lite vi faktisk visste om den samiske kulturen. Når du får høre og oppleve noe slikt så nært på kroppen blir det veldig sterkt. Vi håper derfor dette arrangementet kan bidra til å lære flere barn og voksne om samisk kultur.

Joik med Mikkel Gaup. foto.

Les Drammens Tidenes sak om Gaups besøk til HSN.

Joik med Gaup

Heldagsarrangementet ble joiket i gang av ingen ringere enn Mikkel Gaup. I en fullsatt forelesningssal på Papirbredden 1 fikk de oppmøtte et lynkurs i joik, dans og joikens betydning.

- Det her var kjempebra, utbrøt Gaup, etter å ha hørt hele salen joike i kor.

Resten av dagen besto av fremvisninger og aktiviteter, både inne- og utendørs. Også lokale barnehager tok del i aktivitetene utendørs.

Mikkel Gaup joiker. foto.

Henrik Johansen, førsteårsstudent på barnehagestudiet var blant dem som deltok på arrangementet. Johansen, som selv er samisk, er glad for at nasjonaldagen markeres høytidelig ved HSN.

- Da jeg startet på studiet hadde jeg ingen forventninger til at dagen i dag skulle markeres slik, så jeg er veldig positivt overrasket, sier Johansen.

- Samene har opplevd mye galt opp gjennom historien. Selv om det er bedre i dag, er det viktig å minnes det som har skjedd slik at vi kan lære av det.

Studerte samisk barnehage

En annen av de deltagende studentene var tredjeårsstudent Stine Marie Myklemyr. Hun var en av dem som dro til Kautokeino sammen med Lund-Kristensen, men én tur holdt ikke for Myklemyr.

- Jeg ble så fascinert av den samiske kulturen at jeg ønsket å dra tilbake. Jeg valgte å skrive om hvordan man implementerer rammeplan for barnehager inn i en samisk barnehage i min bacheloroppgave, og flyttet derfor opp til Kautokeino og ble der i en måned for å innhente data.

Studenter intervjues av NRK. foto.

Myklemyr sier hun gjennom oppgaven er blitt enda mer overbevist om at norske barnehagebarn bør lære mer om samisk kultur.

- Ved å fortelle barnehagebarn om den samiske historien tror jeg vi lærer dem mye om betydningen av respekt. I tillegg tror jeg på at både barn og voksne kan lære mye av samisk kultur, og kanskje særlig om deres holdninger om å ta vare på og respektere naturen.

HSNs markering av samenes nasjonal 6. februar

Dagen hestod av joik-kurs med Mikkel Gaup, foredrag, fotofortelling, språk-kurs, sang- og musikkfremføring av studenter og lærere på formiddagen.

På ettermiddagen var det utendørsaktivitet med lavvo, bålpanne, prøvesmaking av bidos (tradisjonell samisk kjøttsuppe), lassokasting og kunst- og håndverksaktiviteter.

Ansvarlig for arrangementet var studenter og fagansatte tilknyttet barnehagelærerutdanningen (BLU).