Barnehagelærer</br>(tidligere førskolelærer)

Barnehagelærer
(tidligere førskolelærer)

Som barnehagelærer og pedagogisk leder bidrar du til å skape et trygt og utfordrende miljø for barn gjennom lek, utforskning og læring, samtidig som du får kompetanse til å lede personalgrupper.

Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Studiested

Ved USN kan du studere barnehagelærer som treårig studium ved campus Drammen, campus Notodden, campus Porsgrunn, campus Vestfold. Barnehagelærer tilbys også som et fireårig samlings- og nettbasert studium ved campus Notodden og som fireårig deltidsstudium ved campus Vestfold. Vi gjør oppmerksom på at det er fire obligatoriske samlinger per semester i Notodden for det nettbaserte studiet.

Hvorfor barnehagelærerutdanning?

Vil du være med å ta vare på det mest verdifulle vi har? Som barnehagelærer er din viktigste oppgave å bidra til at barn opplever å bli sett, forstått og ivaretatt i trygge og utfordrende omgivelser hvor barn deltar i lek og læring sammen med andre barn og med kunnskapsrike barnehagelærere. Det er en jobb du blir stolt av, der din innsats og kunnskap hver eneste dag har betydning for andre.

I barnehagen arbeider vi med ulike fagområder. Du lærer om hvordan barn lærer og om hvordan de utvikler seg språklig og motorisk, om skaperevne og bevegelsesglede. Studiet er samtidig en lederutdanning hvor du lærer om kommunikasjon og samspill mellom mennesker slik at du kan være med å utvikle trygge og omsorgsfulle miljøer.

Med bachelorgrad som barnehagelærer er du kvalifisert for arbeid som pedagogisk leder eller styrer i barnehage.

Dette lærer du i vår barnehagelærerutdanning

I stortingsmeldingen om framtidens barnehage står det at den nye barnehagelærerutdanningen skal være en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning med høy faglig kvalitet og sikre et forpliktende samspill mellom utdanningsinstitusjon og praksisfelt. 

Gjennom studiet får du gode muligheter til å observere, reflektere og diskutere ulike sider ved det å arbeide med små barn i barnehage. På denne måten blir du godt kjent med ulike barnehagers praksis og praksislærerens profesjonsutøvelse. Dette er nyttig for deg på din vei mot jobb som barnehagelærer.

Barnehagelærerutdanning gir bachelorgrad og kompetanse som barnehagelærer.

Nærhet til arbeidslivet

I barnehagelærerutdanningen har vi et nært samarbeid med våre partnerbarnehager. I studiet har du veiledet praksis fordelt over alle semestrene. Du deltar på personal- og foreldremøter gjennom året, du er i barnehagen for å observere, undersøke og prøve ut ulike faglige problemstillinger som en del av undervisningen, og barna og/eller praksislærer kan delta i eksamen eller prosjekter som foregår på skolen.

Praksisopplæringen skal omfatte minimum 100 dager. 95 dager gjennomføres i barnehage og fem dager i grunnskolens 1. klasse, der det er fokus på overgangen og sammenheng mellom barnehage og skole.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av barnehagelærerutdanningen i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Med barnehagelærerutdanning er du kvalifisert til disse mastergradene hos oss:

Du kan også søke enkeltemner i relevante masterstudier.

Samlinger, 4-årige studieprogram

 

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Velg campus

Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 8
  • Antall studieplasser 25
  • Søkekode: 222 134

Heltid – Notodden

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 30
  • Søkekode: 222 135
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student