Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er for deg som arbeider i barnehage, med annen treårig pedagogisk utdanning enn førskolelærerutdanning, og som ønsker å kvalifisere deg til pedagogisk ledelse i barnehagen. Sammen med Småbarnspedagogikk (30stp) vil det kunne kvalifisere til ansettelse i stilling som pedagogisk leder.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er barnehagepedagogikk

Barnehagepedagogikk er del av en tilleggsutdanning rettet mot personer med annen treårig pedagogisk høgskoleutdanning enn barnehagelærerutdanning, som ønsker å styrke sin kompetanse eller få fast tilsetting i barnehage.

Hvilke utdanninger kvalifiserer til opptak til tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk?

Studiet Barnehagepedagogikk (30 stp) ved USN gir i kombinasjon med studiet Småbarnspedagogikk (30 stp), en videreutdanning som kvalifiserer til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom du har en av disse utdanningene:

  • Utdanning som grunnskolelærer 1-10 (tidligere allmennlærer)
  • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
  • Utdanning som spesialpedagog
  • Utdanning som barnevernspedagog
  • Kateket
  • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
  • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Les mer om hvilke utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehage på Utdanningsdirektoratets nettside.

Dette lærer du hos oss

Det er 3 hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse.

  1. Barns utvikling, lek, læring, omsorg og danning i barnehagen.
  2. Didaktikk i barnehagen
  3. Ledelse og barnehagen som en lærende organisasjon

Samlinger studieåret 2019-2020

Undervisningen foregår ved campus Vestfold og via Internett. I studieperioden vil det være samlinger ved universitetet med forelesninger, veiledning og oppgavearbeid. Det er 6 samlinger à 2 dager. Til den første samlingen er det en ekstra forelesningsdag.

Oppstart: 4., 5. og 6. september 2019

Samling 2: 14. og 15. oktober

Samling 3: 20. og 21. november

Samling 4: 9. og 10. januar 2020

Samling 5: 24. og 25. februar

Samling 6: 16. og 17. april

Emnet avsluttes med en muntlig presentasjon i mai 2020.

 

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift p.t. kr 922,- per semester.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker man samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om tilretteleggingsmidler her.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars 2019.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en lenke fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Se liste over kvalifiserende utdanninger over. I tillegg må søkere arbeide minst 20% stilling i barnehage.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student