Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

Studiet tar sikte på videreutvikle din teoretiske og didaktiske kunnskap om hva som fremmer barns språktilegnelse, og å gjøre deg faglig trygg på hvordan du kan tilrettelegge et godt og stimulerende språkmiljø for alle barn i barnehagen. Det vil særlig bli lagt vekt på kunnskap om bildebøker og høytlesning og arbeid med literacy. Videre vektlegges samtaler med barn og språkstimulering i hverdagsaktiviteter. Søker du før 1. mars dekker Utdanningsdirektoratet studieavgiften.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Flerspråklighet som fokusområde

Mange barn i barnehagen har et annet morsmål enn norsk, og kurset vil derfor ha et særlig fokus på flerspråklige barns språktilegnelse, der både arbeid med morsmål og arbeid med norsk som andrespråk er sentralt.

Noen barn strever med språktilegnelsen, og et mål med kurset er at studenten skal bli i stand til å fange opp disse barna og kunne tilrettelegge særskilt for dem.

Studenten skal også bli i stand til faglige og kritiske kunne vurdere ulike verktøy for kartlegging av barns språk.

Slik er studiet

Emnet er et videreutdanningskurs rettet mot førskolelærere/barnehagelærere som arbeider i barnehagen. Studiet er samlingsbasert, det vil si at studentene møtes til 3 samlinger á to dager hvert av de to semestrene. Samlingene er på campus Vestfold.

Gjennom studiet skal studentene gjennom ulike læringsaktiviteter:

 • Forelesninger og seminar på samlinger (3 samlinger x 2 dager pr semester)
 • Diskusjonsgrupper
 • Skriftlige og muntlige oppgaver
 • Utviklingsarbeid i egen barnehage
 • Veiledning
 • Selvstudium

Samlinger studieåret 2018-2019

 • Oppstart: 13. og 14. september 2018
 • Samling 2: 18. og 19. oktober 2018
 • Samling 3: 22. og 23. november 2018
 • Samling 4: 17. og 18. januar 2019
 • Samling 5: 14. og 15. februar 2019
 • Samling 6: 25. og 26. april 2019

Arbeidskrav gjennom studiet

 1. Før samling 2: Et forslag til utviklingsarbeid i egen barnehage med faglige begrunnelser for tema og problemstillinger

 2. Mellom 2. og 3 samling: Skriftlig innleveringsoppgave om bildebøker

 3. Mellom 3. og 4 samling: Skriftlig innleveringsoppgave om språkarbeid i barnehagen

 4. Prosjektrapport leveres før 5. samling

Individuell muntlig eksamen i uke 21, 2019.

 

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift p.t. kr 822,- per semester.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker du samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om Udirs tilretteleggingsmidler.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Bachelorgrad/ treårig grunnutdanning som førskolelærer / barnehagelærer, eller tilsvarende.

Søker må arbeide i barnehage i studieperioden.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student