Engelsk, trinn 1-7 og 5-10

Engelsk, trinn 1-7 og 5-10

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer engelsk? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i engelsk for trinn 1-7 og 5-10.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette er engelsk videreutdanning

Engelsk omgir oss overalt, og er et spennende fag å være lærer i. Her får du sette deg inn i mange ulike temaer – fra grammatikk og fonetikk, til litteratur, historie og samfunn.

Studiet har fokus på grunnleggende begynneropplæring i engelsk. Du lærer om kulturelle normer og tradisjoner i den engelskspråklige verden, og blir kjent med engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur.

Studietilbud

  • 6320: Engelsk årsstudium - grunnskolelærer 5-10, Drammen
  • 6318: Engelsk 1 - grunnskoletrinn 1-7, Vestfold
  • Porsgrunn: tilbud klart senest 25. januar.

Karriere

Med videreutdanning i engelsk (5-10) kan du undervise på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen.

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student