Vis studievalg
Engelsk, trinn 1-7 og 5-10

Engelsk, trinn 1-7 og 5-10

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer engelsk? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i engelsk for trinn 1-7 og 5-10.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.11.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2018

Dette er engelsk videreutdanning

Engelsk omgir oss overalt, og er et spennende fag å være lærer i. Her får du sette deg inn i mange ulike temaer – fra grammatikk og fonetikk, til litteratur, historie og samfunn.

Studiet har fokus på grunnleggende begynneropplæring i engelsk. Du lærer om kulturelle normer og tradisjoner i den engelskspråklige verden, og blir kjent med engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur.

Studietilbud

Oppstart vår 2018:

Karriere

Med videreutdanning i engelsk kan du undervise på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen.

Opptakskrav

Det kreves fullført og bestått lærerutdanning, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper for utenlandske søkere. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Søkekode: Engelsk 1, videreutdanning trinn 1-7, Vestfold: 6318
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student