Engelsk, trinn 1-7 og 5-10

Engelsk, trinn 1-7 og 5-10

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer engelsk? Vi tilbyr videreutdanninger i engelsk for trinn 1-7 og 5-10.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er engelsk videreutdanning

Engelsk omgir oss overalt, og er et spennende fag å være lærer i. Her får du sette deg inn i mange ulike temaer – fra grammatikk og fonetikk, til litteratur, historie og samfunn.

Studiet har fokus på grunnleggende begynneropplæring i engelsk. Du lærer om kulturelle normer og tradisjoner i den engelskspråklige verden, og blir kjent med engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur.

Studietilbud

Klikk på lenkene for å lese studieplanene.

Studietilbud høst 2019:

Studietilbud vår 2019:

  • 6319: Engelsk 1 trinn 1-7 (G1ENG-D)

 

Samlinger og undervisningsdager

Karriere

Med videreutdanning i engelsk (5-10) kan du undervise på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen.

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Merk at barnehagelærere ikke vil kunne undervise fra 5. trinn og oppover.

Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid – Notodden

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Søkekode: 6348 (høst Notodden), 6319 (vår Drammen)
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student