Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

Faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

Ønsker du en aktiv arbeidsdag med barn og ungdom? Som faglærer i design, kunst og håndverk har du aktive og kreative arbeidsdager i verkstedet sammen med elevene.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Dette er faglærerutdanning i design, kunst og håndverk

Er du interessert i kultur? Ønsker du å bidra til at flere får utforsket sine kreative evner? Ferdigheter i farge, form og komposisjon har gitt oss fantasifulle malerier, uttrykksfulle klær, spennende arkitektur og nyskapende møbler – rett og slett en rikere kultur! Men disse ferdighetene er avhengig av å stimuleres for å kunne blomstre. Derfor trengs dyktige faglærere som kan inspirere barn, ungdom og voksne i å utforske og eksperimentere med alt fra leire, tre og tekstil, til metall, film og videokunst.

På dette studiet lærer du om problemløsning og idéutvikling, og du får bred kunnskap om ulike uttrykksformer. En viktig del av studiet er å lære å formidle faget. Derfor vil du i løpet av studiet ha praksis i skole, slik at du får kunnskap og erfaring i å skape begeistring, undring og entusiasme hos elevene dine.

Hva slags jobb får du?

Faglærerutdanningen kvalifiserer til å undervise som faglærer i formgiving, kunst og håndverk i grunnskole og videregående skole. Du kan også arbeide med design, kunst og håndverk i folkehøgskole og kulturskole, og med arbeid innenfor voksenopplæring, formidling ved kunst- og kulturinstitusjoner og verkstedvirksomhet.

Kontakt med arbeidslivet

Det er i det direkte møte med elever i skolen du får de aller rikeste erfaringene med det å være lærer i design, kunst og håndverk. I samarbeid med øvingslærer, praksisskole og faglærere vil du få erfaring med å lede og veilede barn og ungdom i faget. Du blir kjent med de utfordringene og kravene som stilles til læreren på ulike trinn i skolen.

Praksisopplæringen skal forberede deg på hele spekteret av arbeidsoppgaver en utdannet faglærer skal beherske. Lærerferdigheter utvikles gjennom fagundervisningen ved universitetet i nær kontakt med øvingslærer i praksisfeltet, og gjennom refleksjon og samarbeid med medstudenter.

Dette lærer du på faglærer i design, kunst og håndverk

Du lærer å motivere og veilede elevene i skolen og tilpasse opplæringen til elevenes evner og anlegg, interesser samt sosiale og kulturelle bakgrunn. Du vil få grunnleggende pedagogiske kunnskaper, og kunnskap om estetiske og skapende læringsprosesser.

Du vil lære om klasseledelse og få verktøy slik at du kan gi elevene en opplevelse av mestring i egen skolehverdag. Kunnskap om barn og unge i vanskelige situasjoner er også en del av utdanningen.

70 dager av utdanningen er praksis i grunnskolen og videregående skole. I samarbeid med medstudenter og veiledere øver du deg til å inspirere og legge til rette for læring i kunst- og håndverksfag.

I løpet av studiet får du som student flere praktiske oppgaver, lær mer om prosessen, resultatet og framvisningen her.

Åpen Dør Notodden 2017

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av faglærerutdanning i design, kunst og håndverk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Karriere

Etter du har fullført faglærerutdanningen kan du undervise i kunst og håndverk i grunnskolen, videregående og folkehøgskole. Du har også mulighet til å drive med formidling i kunst- og kulturinstitusjoner og jobbe med kunst og håndverk i verksted. Vil du utforske kunst og håndverk-faget videre?

Studiet gjør deg kvalifisert til master i design, kunst og håndverk.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • Generell studiekompetanse og
  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Minst snittkarakter 3 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
  • Minst 35 skolepoeng. (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene. Merk at alderspoeng og andre tilleggspoeng ikke skal regnes med i skolepoengene.)

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Notodden

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 15
  • Søkekode: 222 150
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student