Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Ønsker du en aktiv arbeidsdag med barn og ungdom? Samfunnet har bruk for kunnskapsrike og engasjerte faglærere. Vi tilbyr en yrkesrettet utdanning som gir deg praktisk erfaring og pedagogisk forståelse.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor studere faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag?

Kunne du tenke deg et yrke der du får kombinere en aktiv livstil med det å inspirere unge til å være i fysisk aktivitet? I et samfunn som preges av stillesittende livsstiler, trengs nettopp mennesker som deg som vil bidra til å skape lyst hos unge til å drive med kroppsøving, friluftsliv og idrett.

Å være faglærer i kroppsøving og idrettsfag er derfor mer enn å drive ren undervisning. Det er å lære elever verdien av å utfordre seg selv gjennom kroppslig aktivitet. Det er å få dem til å oppleve gleden ved å utvikle fysiske ferdigheter i gymsalen, i skibakken, på fotballbanen, i skogen eller på andre arenaer.

 

 

På dette studiet lærer du å utvikle egne ferdigheter og kunnskaper innen ulike former for aktivitet, friluftsliv og idrett. Du lærer hvordan man planlegger friluftslivsturer, hvordan man leder undervisning og hvordan man skaper et inkluderende læringsmiljø som preges av respekt toleranse og omsorg. Under studiene får du prøve deg selv i alt fra ballspill og basistrening, til ski, svømming, dans, orientering, friidrett og friluftsliv. Her lærer du å formidle fag på en god måte, slik at du blir en trygg og inspirerende kroppsøvingslærer for alle elever.

Hva slags jobb får du?

Utdanningen kvalifiserer til å undervise som faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole og som lærer på idrettsfaglig studieretning i videregående skole.

Du får høy kompetanse i et fagområde den norske skolen har stort behov for. Våre tidligere studenter er faglærere på idrettslinjer, ledere for kroppsøvingsseksjonen på sin skole, lærere i kroppsøving i grunnskole og videregående skole. Noen kombinerer kroppsøving med andre skolefag i utdanningen. Noen av våre studenter arbeider også som instruktører eller i administrative stillinger i offentlig eller privat sektor.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

Det er i det direkte møte med elever i skolen du får de aller rikeste erfaringene med det å være lærer i kroppsøving og idrettsfag. Du kan derfor glede deg til viktige å flotte praksisperioder i skolen.

I 1. studieår er det 2 uker praksis i barnetrinnet. 2. studieår er det 7 uker fortrinnsvis i ungdomstrinnet. I det 3. studieåret er det 4 uker praksis i videregående skole pluss en ukes praksis med Ridderuka på Beitostølen for personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

I tillegg til skolepraksisen vil du oppdage at faglærerutdanningen gjennom samarbeid med lokale skoler og foreninger har en nær og praktisk tilknytning til arbeidslivet i mange sammenhenger gjennom studiet. 

Dette lærer du på faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil gi deg en av de sterkeste lærerkompetansene i dette fagfeltet i Norge.

Du utvikler egenferdighet og forståelser innen et bredt utvalg av idretter, alternative bevegelseskulturer, lek, dans og friluftsliv. Du utvikler ferdigheter og forståelser som lærer. Du lærer om barn og unge i bevegelse og bevegelsesglede i et livslangt perspektiv.

Du vil møte fag som idrett, kroppsøving og samfunn, idrettsaktivitet, dans, friluftsliv og pedagogikk der teori og praksis går hånd i hånd.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Vil du studere videre? Du vil bli kvalifisert for masterstudiet i kroppsøving, idrett og friluftsliv og andre masterstudier innenfor kroppsøvings­ og idrettsområdet. Vil du ha lektorkompetanse? Da kan du kombinere studiet med et masterstudium.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • Generell studiekompetanse og
  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Minst snittkarakter 3 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
  • Minst 35 skolepoeng. (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene. Merk at alderspoeng og andre tilleggspoeng ikke skal regnes med i skolepoengene.)
Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Notodden

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 20
  • Søkekode: 222 140
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak:

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student