Forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter

Forkurs i matematikk for lærer- og lektorstudenter

Forkurs i matte er et tilbud for deg som ønsker å studere grunnskolelærer- eller 5-årig lektorutdanning, men som ikke oppfyller karakterkravet 4 i matematikk.

Studienivå
Studieforberedende kurs
Søknadsfrist
Ingen frist
Studiepoeng
0
Oppstart
Sommer 2018

Datoer og tidsplan for 2018 kommer i løpet av vårsemesteret.

Hvorfor forkurs i matematikk?

Fra og med opptaket til studieåret 2016/17 har Kunnskapsdepartementet vedtatt å heve opptakskravet fra 3 til 4 i matematikk for grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning. Høgskolen i Sørøst–Norge tilbyr nett- og samlingsbasert forkurs, på campus Porsgrunn, Drammen, Notodden og Vestfold. Består du forkurset, tilfredsstiller du karakterkravet i matematikk.

Hvem får tilbud om forkurs i matematikk?

Forkurset er for deg som har søkt opptak til grunnskolelærer eller lektorutdanning via Samordna opptak. Du må senest 1.7. oppfylle kravene til generell studiekompetanse med minimum 35 skolepoeng og gjennomsnittskarakter 3 i norsk  (gjennomsnitt av karakterene i hovedmål, sidemål og muntlig) og en gjennomsnittskarakter i matematikk mellom 3,0 og 3,99.

Har du bestått ett av fagene S1, S2, R1, R2 eller tilsvarende dekker du kravet til matematikk. Da trenger du ikke å ta forkurset.

Samordna opptak har ansvar for en felles elektronisk påmelding til forkurs uavhengig av hvilken høyskole eller universitet du søker til. Alle søkere til grunnskole- og lektorutdanning vil bli varslet via e-post og SMS når påmeldingen er åpnet.

Her finner du felles nasjonal informasjon om forkurset til lærer- og lektorutdanninger.

Påmelding til forkurs

Du må innen 15. april søke opptak til grunnskole- eller lektorutdanning via Samordna opptak. Deretter må du melde deg på forkurset i matematikk innen 29. juni (2017-dato - kan bli endret for 2018). Påmeldingen til forkurset skjer via Samordna opptak. Alle søkere til grunnskole- eller lektorutdanning vil motta e-post fra Samordna opptak (melding i nettsøknaden) med en nærmere orientering om når påmeldingen åpner og hvordan påmeldingen skal utføres. Med bestått forkurs er du kvalifisert for lektor- og lærerutdanningene.

Dette lærer du hos oss

Du vil få en intensiv matematikkundervisning i fellesfaget matematikk (1P+2P) fra videregående opplæring. Forkurset er svært arbeidskrevende.

Påmelding og plan for forkurs i matematikk

Datoer for 2018 kommer i løpet av vårsemesteret.

Kurset vil ha oppstart den 3. juli og gå over fire uker. Vi gir deg undervisning og veiledning i praktisk oppgaveløsning slik at du når kunnskapskravet til prøven som avholdes 31. juli.

  • 15. april 2017 - Søknadsfrist til høyere utdanning. 
  • 29. juni 2017 - Søkere som trenger og er kvalifisert for forkurs må melde seg på gjennom portalen til Samordna opptak. Opptaket skjer fortløpende fram til studiestart. 
  • 3. juli 2017 - Oppstart av forkurset i matematikk. Kurset starter med en tredagers samling der det blant annet gis nødvendig opplæring i programvaren du må bruke for å kunne følge forelesningene på nett. Kurset starter med en tredagers samling der det blant annet gis nødvendig opplæring i programvaren du må bruke for å kunne følge forelesningene på nett. Samlingen holdes på Notodden for alle kursdeltakere, uansett hvilken campustilknytning du har.
  • 20. juli 2017 - Hovedopptaket gjennomføres. Søkerne informeres om hovedopptaket. De som går på forkurs må på vanlig måte konkurrere seg inn på en studieplass, og innenfor den kvoten de er kvalifisert for. Disse søkerne får tilbud om studieplass eller ventelisteplass. Tilbudet vil bli gitt på vilkår av at søkeren består forkurset ("betinget opptak").
  • 31. juli 2017 - Forkurset avsluttes med en sentralt gitt prøve. Sensur faller etter ca. en uke.
  • 14. august 2017 - Frist for å klage på sensuren og anbefalt frist for klage over formelle feil.
  • 24. august 2017 - Eventuell utsatt prøve for kandidater som har fått medhold på klagen eller på grunn av sykdom eller annen gyldig grunn for fravær ikke kunne ta ordinær prøve. Søkere som består den nye prøven får anledning til å starte opp på lærerutdanning høsten 2017 forutsatt tilbud om studieplass. 

Praktisk gjennomføring av forkurs i matematikk

Ved HSN får du tilbud om en kombinasjon av nett- og samlingsbasert undervisning, til sammen fire dager i uken. Forkurset avsluttes med en sentralgitt skriftlig prøve.

To dager pr. uke gis det nettforelesning fra campus Notodden, der du også kan velge å være fysisk tilstede i undervisningslokalet. Nettforelesningene blir i tillegg satt opp på storskjerm på campus Drammen og Vestfold.

To andre dager i uken blir det arbeid med oppgaveløsning og veiledning fra campusene Drammen, Vestfold og Porsgrunn.

I tillegg blir det gitt veiledning på nett.

 

Eksamen

(Med forbehold om mindre justeringer.)

Forkurset avsluttes med en skriftlig prøve på høgskolen.

Prøven er todelt, går over 5 timer og skal besvares skriftlig. 

  • På del 1 (to timer) er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler eneste tillatte hjelpemidler. På del 1 er det ikke tillatt å bruke datamaskin. 

  • På del 2 (tre timer) skal kandidaten bruke GeoGebra og regneark. På del 2 er det tillatt med hjelpemidler lagret på minnepenn. Prøven gjennomføres på høgskolens PC på prøvedagen, og GeoGebra og regnearkfunksjon skal benyttes under prøven. Bruk av Internett er ikke tillatt.

Kandidatene har ikke anledning til å kommunisere med hverandre eller utenforstående under prøven.  

NB! Det er kun mulig å avlegge prøven denne dagen.

Du kan velge å ta prøven på campus Vestfold eller Notodden. Prøven er sentralgitt og er lik for alle studenter på forkurs i hele landet. 

Sensur faller tidsnok for studiestart ved HSN.

Karakterskala
Kandidaten får enten «Bestått» eller «Ikke bestått» som sluttkarakter. «Bestått» betyr at kandidaten har fått karakteren 4 eller høyere.
«Ikke bestått» betyr at kandidaten har fått karakteren 3 eller lavere.

Begrunnelse og klage
Kandidaten har en uke å klage på etter at resultatet er kunngjort. Deretter behandles klagesensur.

Med bestått forkursprøven i matematikk er du kvalifisert for opptak til grunnskole- og lektorutdanning. Det er ikke anledning til å ta opp igjen prøven, dersom man stryker.

Resultatet fra forkurset teller ikke med i rangeringen av søknaden din, og gir ikke uttelling hvis du søker andre studier.

Dersom det er lenge siden du har jobbet med matematikk fra videregående anbefales det på at du starter opp med arbeidet så fort som mulig:

Aktuell utdanning

Forkurset er aktuelt ved opptak til følgende utdanninger:

Opptakskrav

For å få opptak til forkurset må du ha:

Studieinformasjon


Velg campus

Nettstudier – Notodden


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student