Geometri – fagstoff til forkurs i matematikk

Geometri er et tema som blir tatt opp i 1P. Det inneholder en del forskjellige emner. Tema som berøres er vinkler, formlikhet, Pytagoras setning, areal av figurer, volum og overflate av figurer og målestokk.


Forkurs i matematikk

Disse sidene er for studenter som tar forkurs i matematikk.

Dersom det er lenge siden du har jobbet med matematikk fra videregående anbefales det på at du starter opp med arbeidet så fort som mulig.