Grunnleggende tegnspråk

Grunnleggende tegnspråk

Studiet gir deg en innføring i grunnleggende tegnspråk, til bruk i arbeid eller privatliv. Praktiske øvelser gir deg kunnskap om avlesing av tegnspråk og kompetanse til å delta i enkle hverdagssamtaler. Du vil også lære å forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
14.06.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Hvem passer studiet for?

Studiet passer for de som er interesserte i å lære tegnspråk og de som jobber med og/ eller møter tegnspråkbrukere i alle aldre.

Dette lærer du på Grunnleggende tegnspråk

Studentene skal lære et grunnleggende tegnforråd, produsere og avlese tegn, og oppnå ferdigheter til å kunne delta i enkel kommunikasjon på tegnspråk. I tillegg får du kjennskap til historiske, sosiale og kulturelle rammer for tegnspråklige og tegnspråk. Studiet gir 15 stp på bachelornivå.

Samlinger høst 2019 og vår 2020

Det er lagt opp til 4 samlinger i løpet av 6 måneder. To samlinger er på USN, campus Porsgrunn og to samlinger er lagt til samarbeidspartner Signo i Andebu, Vestfold.

  1. samling: 8. og 9. oktober 2019, Signo, Andebu
  2. samling: 3. og 4. desember 2019, USN, campus Porsgrunn
  3. samling: 21. og 22. januar 2020, Signo, Andebu
  4. samling: 10. og 11. mars 2020, USN, campus Porsgrunn

Eksamen i uke 17, 2020.

Læringsaktiviteter

Undervisningen foregår gjennom forelesninger, veiledning og praktiske oppgaver. Gjennomføring av praktiske oppgaver skjer på tegnspråk. Tavlebruk, bilder, skrift og video vil også bli benyttet.

Emnet har rask progresjon og krever jevn og god studieinnsats, mye hjemmearbeid og bruk av video. Undervisningen foregår gruppevis med faglærer og i kollokviegrupper uten faglærer. Undervisningen gis i all hovedsak på norsk tegnspråk. Det forventes at studentene deltar aktivt, vi bruker kun talespråk ved behov. 

Opptakskrav

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkerne informasjon om venteliste. 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Porsgrunn

  • Undervisningsspråk: Norsk tegnspråk, norsk talespråk
  • Antall semester: 1 Studiet går over 2 halve semester, oktober til april.
  • Kostnader 18 000,- kr pluss semesteravgift. Litteratur, studiemateriell og reise kommer i tillegg.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student