IKT i læring

IKT i læring

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med IKT, eller arbeider du med pedagogisk anvendelse av IKT i andre sammenhenger? Vi tilbyr videreutdanninger i IKT i læring.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.11.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Ikke fastsatt

Studietilbud

Vår 2019:

Høst 2019:

Dette er IKT i læring

Dagens digitale samfunn utfordrer lærerne på digitale plattformer, ettersom det i mange tilfeller er elever som mestrer de nye mediene bedre enn lærerne selv. Det digitale samfunnet blir stadig mer komplekst og krever hele tiden at du som lærer holder deg oppdatert på nye læringsformer og andre digitale plattformer.

På IKT i læring får du kunnskap til å mestre en digital kompetent skole i et moderne samfunn. IKT i læring inneholder arbeidsmetoder som viser veier å gå for integrering av digitale verktøy og medier i læringsarbeidet, i grunnskole og videregående opplæring.

 Samlinger og undervisningsdager

Opptakskrav

Opptaksgrunnlag for studiet i Vestfold er fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Merk at barnehagelærere ikke vil kunne undervise fra 5. trinn og oppover.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav for nettstudiet er generell studiekompetanse.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student