IKT i læring

IKT i læring

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med IKT, eller arbeider du med pedagogisk anvendelse av IKT i andre sammenhenger? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i IKT i læring.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018
Du kan enten studere IKT i læring om høsten som et nettbasert studium, eller om våren ved campus Vestfold.

Dette er IKT i læring

Dagens digitale samfunn utfordrer lærerne på digitale plattformer, ettersom det i mange tilfeller er elever som mestrer de nye mediene bedre enn lærerne selv. Det digitale samfunnet blir stadig mer komplekst og krever hele tiden at du som lærer holder deg oppdatert på nye læringsformer og andre digitale plattformer.

På IKT i læring får du kunnskap til å mestre en digital kompetent skole i et moderne samfunn. IKT i læring inneholder arbeidsmetoder som viser veier å gå for integrering av digitale verktøy og medier i læringsarbeidet, i grunnskole og videregående opplæring.

Studietilbud

Høst 2018:

Vår 2018:

 Samlinger og undervisningsdager

Opptakskrav

Opptaksgrunnlag for studiet i Vestfold er fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav for nettstudiet er generell studiekompetanse.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student