Semesteremne i «Intercultural Understanding and Religion»

Semesteremne i «Intercultural Understanding and Religion»

Hvordan vil du løse utfordringer knyttet til mangfoldet av kulturelle og religiøse verdensbilder, med potensiell uenighet om grunnleggende verdier? Er religiøs tro forenlig med universelle menneskerettigheter? Hvordan kan dialogisk praksis bidra til å leve sammen i fred og gjensidig forståelse?

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
30
Oppstart
Ikke fastsatt

Hvorfor studere «Intercultural Understanding and Religion»?

Målet med Intercultural Understanding and Religion (IUR) er å fremme forståelse og en kritisk bevissthet om betydningen av kulturelt og religiøst mangfold i en globalisert verden. Dette kurset oppfordrer til dynamisk diskusjon rundt sentrale problemstillinger innen flerkulturalitet og flerreligiøsitet. Emnet er et valgfag på den internasjonale lærerutdanningen ITEPS, og norske lærere som tar det som videreutdanning vil følge undervisningen sammen med internasjonale lærerstudenter fra en rekke europeiske land.

Emnet er videreutdanning for lærere, og vil gi lærere økt kompetanse for å undervise på skoler i et globalisert samfunn med økende kulturelt og religiøst mangfold. Emnet undervises på engelsk.

Hva lærer du på IUR?

I dette emnet vil du lære mer om flerkulturelle og flerreligiøse samfunn. Du blir kjent med et mangfold av teoretiske forståelser av kultur og samfunn, av religion og sekularisering, religionsundervisning og flerkulturell pedagogikk. Emnet har også en praktisk orientert del der du vil lære å delta i, og selv lede, filosofiske samtaler som kan bidra til konfliktløsning og gjensidig forståelse. Emnet bidrar til læreres egen bevissthet og kritiske refleksjon rundt det å leve sammen i et mangfoldig samfunn, og skal sette lærere i stand til å bidra til elevers personlige vekst og etiske utvikling. 

Opptakskrav

Det kreves fullført og bestått lærerutdanning, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Heltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Antall semester: 1
  • Antall studieplasser 5
  • Søkekode: 6300
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student