Kompetanse for framtidens barnehage

Kompetanse for framtidens barnehage

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Dette er Kompetanse for framtidens barnehage (KFB)

"Kompetanse for framtidens barnehage - strategi for kompetanse og rekruttering 2014-2020" er Utdanningsdirektoratets satsing på videreutdanning av pedagogisk personell i kommunale og private barnehager.

Studieåret 2017-2018 har Høgskolen i Sørøst-Norge følgende studietilbud:

Tilbudet omfatter også tilleggsutdanning for ansatte med annen 3-årig pedagogisk utdanning, som kvalifiserer til arbeid i barnehage. Tilleggsutdanningen er på tilsammen 60 studiepoeng og består av følgende 2 emner:

Emnet Småbarnspedagogikk kan også tas som videreutdanning for barnehagelærere. Les mer om hvilke utdanninger som kvalifiserer til opptak til tilleggsutdanningen på Utdanningsdirektoratets nettside.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til studiene vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. I forbindelse med søknad om opptak, vil det være mulig å søke om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av HSN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra HSN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Studiet er for pedagogisk personell i privat eller offentlig barnehage, som førskolelærer, barnehagelærer eller med annen 3-årig pedagogisk utdanning, som kvalifiserer til arbeid i barnehage.

For masteremnet Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage, må søker i tillegg inneha stilling som barnehagestyrer eller styrerassistent.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student