Kompetanse for fremtidens barnehage

Kompetanse for fremtidens barnehage

Er du ansatt i barnehage og ønsker videreutdanning? Bli med på Utdanningsdirektoratets satsing!

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette er Kompetanse for fremtidens barnehage (KFB)

"Kompetanse for fremtidens barnehage - revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022" er Utdanningsdirektoratets videreføring av satsingen på videreutdanning av pedagogisk personell i kommunale og private barnehager.

Studieåret 2018-2019 har Universitetet i Sørøst-Norge følgende studietilbud:

Tilbudet omfatter også tilleggsutdanning for ansatte med annen 3-årig pedagogisk utdanning, som kvalifiserer til arbeid i barnehage. Tilleggsutdanningen er på tilsammen 60 studiepoeng og består av følgende 2 emner:

Emnet Småbarnspedagogikk kan også tas som videreutdanning for barnehagelærere. Les mer om hvilke utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehage på Utdanningsdirektoratets nettside.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Hovedopptak til studiene vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søkes det samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen (gjelder ikke lederutdanning for styrere). Les mer om Udirs tilretteleggingsmidler.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

Studiene er for pedagogisk personell i privat eller offentlig barnehage, som førskolelærer, barnehagelærer eller med annen 3-årig pedagogisk utdanning, som kvalifiserer til arbeid i barnehage.

For opptak til masteremnene gjelder at vektet karaktergjennomsnitt fra bachelorutdanning skal være C eller bedre. For utfyllende informasjon se USNs opptaksforskrift her.

For opptak til masteremnet Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehage, må søker i tillegg inneha stilling som barnehagestyrer/daglig leder eller assisterende styrer.

For alle emnene er det et krav at man arbeider i barnehage i studieperioden.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student