Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere

Dette tilbudet gjelder for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler og er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, KS og universiteter og høgskoler. Studiene tilbys på campus Drammen, Notodden og Vestfold i tillegg til nettstudier. Se fullstendig og utfyllende informasjon om hvert tilbud i oversikten under.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

 

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

For KFK-tilbudene må du søke om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen hos Udir. For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og hos Udir.

Studieåret 2018/2019 har HSN følgende studietilbud:

Generelle spørsmål om Kompetanse for kvalitet kan rettes til utdanningsdirektoratet.

Viktige datoer

1. februar - 1. mars:  Søknadsskjemaet tilgjengelig hos Udir
1. mars:  Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Det endelige opptaket har universitet og høgskolene ansvar for - innen utgangen av mai

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og være tilsatt som lærer i skolen. Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til HSN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student