Vis studievalg
Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere

Dette tilbudet gjelder for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler og er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, KS og universiteter og høgskoler. Studieåret 2017/2018 har HSN følgende tilbud innenfor strategien: Engelsk 1, Engelsk 2, Norsk 1, Norsk 2, Mat og Helse 1, Naturfag 1, Matematikk 1, Matematikk 2, Samfunnsfag 1 og KRLE 1.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet. Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert på denne siden, og for å delta på institusjonens «andre studietilbud/ regionale tilbud».

For KFK-tilbudene må du søke om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen på http://udir.no/videreutdanning .

For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen på http://udir.no/videreutdanning.

Generelle spørsmål om Kompetanse for kvalitet kan rettes til utdanningsdirektoratet.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og være tilsatt som lærer i skolen.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student