Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere

Kompetanse for kvalitet - Videreutdanning for lærere

Dette tilbudet gjelder for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler og er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, KS og universiteter og høgskoler. Studiene tilbys på campus Drammen, Notodden og Vestfold i tillegg til nettstudier. Se fullstendig og utfyllende informasjon om hvert tilbud i oversikten under.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

 

Gjennom strategien Kompetanse for kvalitet (KFK) får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025. Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

For KFK-tilbudene må du søke om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen hos Udir. For andre studietilbud/regionale tilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og hos Udir.

Studieåret 2018/2019 har USN følgende studietilbud:

Generelle spørsmål om Kompetanse for kvalitet kan rettes til utdanningsdirektoratet.

Viktige datoer

1. februar - 1. mars:  Søknadsskjemaet tilgjengelig hos Udir
1. mars:  Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Det endelige opptaket har universitet og høgskolene ansvar for - innen utgangen av mai

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og være tilsatt som lærer i skolen. Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Studieinformasjon


Velg campus

Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student