Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Studiet kvalifiserer til profesjonsrollen som lærer i KRLE.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). 

Hvorfor KRLE?

Et overordnet mål for KRLE i lærerutdanningene er at studiene skal styrke studentenes interkulturelle kompetanse. Barn og unges perspektiver og utvikling, medvirkning og rettigheter står sentralt.

Dette lærer du hos oss

Faget består av tre hoveddeler:

 • kristendommen (Bibelen, kristendomshistorie, kristen tro og etikk, kristent mangfold),
 • andre religioner (hinduisme, buddhisme, jødedom, islam og annet religiøst mangfold),
 • filosofi og etikk (utvalgte filosofer og filosofiske problemstillinger, etiske grunnspørsmål og modeller, områdeetikk med relevans for elevgruppen, menneskerettigheter, humanisme).

En fjerde hoveddel er fagdidaktikk, som det arbeides med både som et eget tema og integrert i de andre temaene i emnet.

Refleksjon over egen praksis i faget vil stå svært sentralt i studiet.

Les mer i studie- og emneplaner (høyre marg). Litteraturlister for inneværende år ligger under emneplanene. Planer og litteraturliste for høst 2019 oppdateres i løpet av våren.

Studieopplegg/undervisning

Studiet er 100% nettbasert. Studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette. 

Studiet er delt i to emner (moduler). Modul 1 gjennomføres i høstsemesteret, med eksamen i januar. Modul 2 gjennomføres i vårsemesteret.

Undervisningen organiseres med:

 • 5-6 obligatoriske nettsamlinger i sanntid per semester, på dagtid, i webkonferansesystemet Zoom
 • videoforelesninger som studentene kan se når det passer
 • oppgaver som relateres til studentenes eget lærerarbeid, refleksjon over egen praksis og bruk av pedagogisk IKT
 • kollokviegrupper 

Samlinger på nett høsten 2019

 • Mandag 9. og tirsdag 10. september. Oppstart. Begge dager kl. 09.15 - 16.00
 • Mandag 14. oktober, kl. 13.00 - 16.30
 • Tirsdag 29. oktober, kl. 13.00 - 16.30
 • Mandag 11. november, kl. 13.00 - 16.30
 • Tirsdag 3. desember, kl. 13.00 - 16.30

Nettsamlinger, oppgaver og deltakelse i nettbasert kollokviegruppe, er obligatorisk.

Hjemmeeksamen i høstemnet er fra tirsdag 14. januar kl. 15 til onsdag 15. januar kl. 15.00.

Les mer om:

Opptak

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og tilsatt i skolen.  

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, eller ikke blir prioritert av skoleeier, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium

 • Antall semester: 2
 • Kostnader - Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. - Semesteravgift p.t. kr. 762, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student