Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Lærerutdanningsfaget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) kvalifiserer til å være KRLE-lærer for 5.-10. trinn i grunnskolen.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor KRLE?

Alle temaene i studiet skal bidra til at du utvikler profesjonalitet i møte med verdimangfold, religiøst mangfold og kulturelt mangfold i skolen og samfunnet forøvrig. Barn og unges perspektiver og utvikling, medvirkning og rettigheter står sentralt.

Dette lærer du hos oss

Studieplanen for KRLE bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10 (2016). Faget består i grunnskolen av tre hoveddeler: 1) kristendommen (Bibelen, kristendomshistorie, kristen tro og etikk, kristent mangfold), 2) andre religioner (hinduisme, buddhisme, jødedom, islam og annet religiøst mangfold), 3) filosofi og etikk (utvalgte filosofer og filosofiske problemstillinger, etiske grunnspørsmål og modeller, områdeetikk med relevans for elevgruppen, menneskerettigheter, humanisme). Disse tre hoveddelene skal i grunnskolelærerutdanningen vektes tilnærmet likt som i grunnskolen.

I KRLE i grunnskolelærerutdanningen er en fjerde hoveddel fagdidaktikk, som det arbeides med både som et eget tema og integrert i de andre temaene i emnet. Refleksjon over egen praksis i faget vil stå svært sentralt i dette studiet.

Studieopplegg

Studiet er 100% nettbasert og delt i to moduler. Modul 1 gjennomføres i høstsemesteret, med eksamen i januar. Modul 2 gjennomføres i vårsemesteret.

Undervisningen organiseres med:

 • nettsamlinger i webkonferansesystemet OmniJoin
 • videoforelesninger som studentene kan se når det passer
 • oppgaver som relateres til studentenes eget lærerarbeid, refleksjon over egen praksis og bruk av pedagogisk IKT
 • kollokviegrupper 

Oversikt nettsamlinger høstsemesteret 2018:

 • Samling 1 - uke 37, mandag 10. og tirsdag 11. september, hele dager
 • Samling 2 - uke 42, mandag 15. oktober, kl. 13.00 - 16.30
 • Samling 3 - uke 44, tirsdag 30. oktober, kl. 13.00 - 16.30
 • Samling 4 - uke 48, mandag 26. november, kl. 13.00 - 16.30
 • Samling 5 - uke 49, tirsdag 4. desember, kl. 13.00 - 16.30

Undervisningen i vårsemesteret blir også lagt til mandager og tirsdager. Datoer blir klare i slutten av høstsemesteret.

Nettsamlinger, oppgaver og deltakelse i nettbasert kollokviegruppe, er obligatorisk. Det blir lagt ut forelesninger, lenker og oppgaver i læringsplattformen Canvas.

Litteraturliste modul 1 høst 2018:
https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2905094640002210?auth=SAML

Lenker til kompendium legges i Canvas ved studiestart.

--------------------------------------------------------------------------------------

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Påmeldingen til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir vil bli kontaktet av oss når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link med tilgang til vår Søknadsweb og informasjon om videre søknadsprosess. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning.

Du må i tillegg være tilsatt som lærer i skolen. Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium

 • Antall semester: 2
 • Kostnader Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning dekker studieavgiften. Semesteravgift, pensumlitteratur og evt. annet materiell må deltaker eller skoleeier dekke selv.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student