Vis studievalg
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1, trinn 5-10 (Kompetanse for kvalitet)

Lærerutdanningsfaget Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) kvalifiserer til å være KRLE-lærer for 5.-10. trinn i grunnskolen.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Fulltegnet
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Hvorfor KRLE?

Alle temaene i studiet skal bidra til at du utvikler profesjonalitet i møte med verdimangfold, religiøst mangfold og kulturelt mangfold i skolen og samfunnet forøvrig. Barn og unges perspektiver og utvikling, medvirkning og rettigheter står sentralt.

Dette lærer du hos oss

Emneplanen for KRLE bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10 (2016). Faget består i grunnskolen av tre hoveddeler: 1) kristendommen (Bibelen, kristendomshistorie, kristen tro og etikk, kristent mangfold), 2) andre religioner (hinduisme, buddhisme, jødedom, islam og annet religiøst mangfold), 3) filosofi og etikk (utvalgte filosofer og filosofiske problemstillinger, etiske grunnspørsmål og modeller, områdeetikk med relevans for elevgruppen, menneskerettigheter, humanisme). Disse tre hoveddelene skal i grunnskolelærerutdanningen vektes tilnærmet likt som i grunnskolen.

I KRLE i grunnskolelærerutdanningen er en fjerde hoveddel fagdidaktikk, som det arbeides med både som et eget tema og integrert i de andre temaene i emnet. Refleksjon over egen praksis i faget vil stå svært sentralt i dette studiet.

Organisering

Studiet er organisert i to obligatoriske moduler. Den ene vil ha eksamen i begynnelsen av vårsemesteret og den andre i slutten av vårsemesteret.  

Studiet er 100% nettbasert og studenter må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette.

Undervisningen organiseres som en kombinasjon av videoforelesninger som studentene kan se når det passer best for dem, obligatoriske samlinger på nett i sanntid (3 pr. semester med 1-2 dager pr. samling) og ulike former for obligatoriske oppgaver.  Disse vil være av ulik karakter, noen av dem vil relateres til studentenes eget lærerarbeid. Refleksjon over egen praksis og pedagogisk IKT i eget lærerarbeid vil stå sentralt. Studiet forutsetter også obligatorisk deltagelse i nettbaserte kollokviegrupper. Plan over obligatoriske nettsamlinger og ulike oppgaver vil komme i semesterplanen for studiet.

Studiet vil starte i løpet av første halvdel av september.

Det er tre samlinger på nett på modul 1. Disse er absolutt obligatoriske.  I tillegg til dette vil det legges ut forelesninger, lenker og obligatoriske oppgaver som dere må jobbe med jevnt og trutt for å komme gjennom studiet.

 

Oppstarts-samlingen er mandag 11. og tirsdag 12. september. Sett av begge dagene fra kl. 08.30.

 

Så er det to obligatoriske samlinger til; 16.-17. oktober og 27.-28. november. Disse dagene vil vi holde på fra kl. 13 til ca. kl. 16.30.

Eksamen vil komme like over jul og etterpå starter vi med modul 2.

Krav og anbefalinger til IKT-utstyr
Informasjon/innføring i Canvas
Informasjon/innføring i OmniJoin

Litteraturliste, modul 1, høst 2017

Opptakskrav

Lærerutdanning.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student