Engelsk 1, trinn 8-13 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1, trinn 8-13 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1 er en profesjonsrettet og praksisbasert videreutdanning med fokus på språklæring, tekst og kultur.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Hvem passer studiet for?

Målgruppen er lærere (med mindre enn 30 studiepoeng i engelsk), som underviser i engelsk på 8.-13. trinn jevnlig, (ukentlig i perioder), gjennom hele studieåret.

Dette lærer du hos oss

Studiet bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse, og fokuserer på sentrale elementer av språklæring, muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og fagdidaktisk refleksjon. En sentral del av læringsaktivitetene består av utprøving av nye kunnskaper i klasserommet. 

Les mer i studie- og emneplaner (høyre marg).

Litteraturliste for høsten 2018: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2857801920002210?auth=SAML

 

Studieopplegg

Høstemne: Språklæring og språkferdigheter
Våremne: Språk, tekst og kultur

Krav og anbefalinger til IKT-utstyr

Informasjon/innføring i Canvas - læringsplattform

Informasjon/innføring i OmniJoin - webkonferansesystem

Studiet er samlings- og nettbasert. Alle samlinger, både på studiested og nett, er obligatoriske.

----------------------------------------------------------------------------------

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Påmeldingen til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir vil bli kontaktet av oss når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link med tilgang til universitetets Søknadsweb og informasjon om videre søknadsprosess. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

 

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning.

Du må i tillegg være tilsatt som lærer i skolen. Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Antall semester: 2
  • Kostnader Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning dekker studieavgiften. Semesteravgift, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student