Vis studievalg
Engelsk 1, trinn 8-13 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1, trinn 8-13 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1, er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium for lærere på 8.-13. trinn.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Fulltegnet
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Studiet retter seg mot lærere som underviser 8.-13. trinn, og som har mindre enn 30 studiepoeng i engelsk. Studiet er profesjonsrettet og praksisnært, og studieplanen er utformet i tråd med læreplan i engelsk og andre sentrale elementer i Kunnskapsløftet. Studiet bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse og fokuserer på sentrale elementer av språklæring, muntlig og skriftlig språkferdighetstrening og fagdidaktisk refleksjon.

Studiet består av to moduler:
Modul 1: Språklæring og språkferdigheter ENG1M1
Modul 2: Språk, tekst og kultur ENG1M2

Studiearbeidet veksler mellom teori, praktisk arbeid, faglige utprøvinger på egen skole og didaktisk refleksjon og gir erfaring med varierte arbeidsformer i engelsk.

Organisering

Studiet er samlings- og nettbasert. Det blir to samlinger per semester og ukentlig nettundervisning i sanntid via OmniJoin. Alle samlinger, både på studiested og nett, er obligatoriske. Det er også mulighet for en studietur til York i løpet av studieåret. Arbeidet i studiet vil bli organisert på flere måter: fellesforelesinger i kombinasjon med drøfting av stoff, seminartimer, gruppearbeid, framføringer og selvstudium. 

Krav og anbefalinger til IKT-utstyr
Informasjon/innføring i Canvas
Informasjon/innføring i OmniJoin

 

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Lærerutdanning.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Notodden


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student