Engelsk 1, trinn 8-13 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1, trinn 8-13 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 1 er en profesjonsrettet og praksisbasert videreutdanning for lærere med fokus på språklæring, tekst og kultur.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Målgruppe

Målgruppen er lærere (med mindre enn 30 studiepoeng i engelsk), som underviser i engelsk innenfor 8.-13. trinn jevnlig, (ukentlig i perioder), gjennom hele studieåret.

Dette lærer du hos oss

Studiet bygger på lærerens undervisningserfaring og undervisningskompetanse, og fokuserer på sentrale elementer av:

 • språklæring
 • muntlig og skriftlig språkferdighetstrening
 • fagdidaktisk refleksjon.

Les mer i studie- og emneplaner (høyre marg). 

Litteraturliste for høsten 2019 blir klar i juni.

Studieopplegg/undervisning

Studiet er nett- og samlingsbasert og består av to emner (moduler), hver på 15 studiepoeng. 

Modul 1: Språklæring og språkferdigheter (høst) 
Modul 2: Språk, tekst, kultur (vår)

Undervisningen og arbeidet i studiet organiseres på flere måter: 

 • en dag per uke med nettundervisning i sanntid via Zoom
 • to samlinger per semester på campus Notodden
 • gruppearbeid
 • framføringer
 • selvstudium
 • utprøving av nye kunnskaper i klasserommet. 

Alle samlinger, både på nett og studiested, er obligatoriske og foregår på dagtid. 

Samlinger høst 2019

Oppstart på campus Notodden: 29. og 30. august.
Neste samling på campus: 14. og 15. november.

Samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Nettsamlinger gjennomføres på fredager ihht. semesterplan, kl. 09.00 - 15.00.
Fredager uten nettundervisning må settes av til gruppearbeid.

 

Les mer om:

I vårsemesteret gis det tilbud om en ukes studietur til York Norwegian Study Centre. Studieturen er ikke obligatorisk. Det blir et alternativt opplegg for dem som ikke har anledning til å delta. 

Opptak

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og tilsatt i skolen.  

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, eller ikke blir prioritert av skoleeier, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

 

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 2
 • Kostnader - Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. - Semesteravgift p.t. kr. 922, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student