Engelsk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 2 er et studium for lærere på 5.-10 trinn i grunnskolen som allerede har 30 studiepoeng i engelsk. Velg Kompetanse for kvalitet (lukkede studier) på Søknadsweben.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
09.09.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette lærer du hos oss

Engelsk 2 (30 sp) bygger på Engelsk 1 (30 sp) og gir rom for større grad av faglig fordypning i språkopplæring og fagdidaktikk. 

Samtidig gir emnet en innføring i et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst, og til bruk i undervisning på slutten av barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Engelsk settes i et historisk perspektiv, med mer komplekse tekster i ulike sjangre.

Emnet tar sikte på å videreutvikle studentenes språklige ferdigheter, muntlig og skriftlig. I tillegg gir emnet ytterligere innsikt i en rekke inspirerende og læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Emne 1: Språk og språklæring
  • Emne 2: Kultur, samfunn og litteratur

Lenke til pensumlitteratur for høsten 2018: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/3074529530002210?auth=SAML

 

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og være tilsatt som lærer i skolen. I tillegg må du ha 30 studiepoeng i engelsk fra lærerutdanningen el. tilsvarende.

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student