Engelsk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 2 er et studium for lærere på 5.-10 trinn i grunnskolen som allerede har 30 studiepoeng i engelsk.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette lærer du hos oss

Engelsk 2 (30 sp) bygger på Engelsk 1 (30 sp) og gir rom for større grad av faglig fordypning i språkopplæring og fagdidaktikk. 

Samtidig gir emnet en innføring i et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst og til bruk i undervisning på slutten av barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Engelsk settes i et historisk perspektiv, med mer komplekse tekster i ulike sjangre.

Emnet tar sikte på å videreutvikle studentenes språklige ferdigheter, muntlig og skriftlig. I tillegg gir emnet ytterligere innsikt i en rekke inspirerende og læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Emne 1: Språk og språklæring
  • Emne 2: Kultur, samfunn og litteratur

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og være tilsatt som lærer i skolen. I tillegg må du ha 30 studiepoeng i engelsk fra lærerutdanningen el. tilsvarende.

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til HSN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student