Engelsk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Engelsk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av ordningen "Kompetanse for kvalitet" og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. Ordningen er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, KS og universiteter og høgskoler.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
20.08.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK).

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise i, engelsk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng i engelsk fra grunnskolelærerutdanningen eller allmennlærerutdanningen. Tilbudet er også aktuelt for lærere som ønsker en faglig oppdatering.

Dette lærer du hos oss

Engelsk 2 (30 sp) bygger på Engelsk 1 (30 sp) og gir rom for større grad av faglig fordypning i språkopplæring og fagdidaktikk. 

Samtidig gir emnet en innføring i et rikt og variert utvalg av tekster både til personlig og faglig vekst, og til bruk i undervisning på slutten av barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Engelsk settes i et historisk perspektiv, med mer komplekse tekster i ulike sjangre.

Emnet tar sikte på å videreutvikle studentenes språklige ferdigheter, muntlig og skriftlig. I tillegg gir emnet ytterligere innsikt i en rekke inspirerende og læringsfremmende aktiviteter og arbeidsmåter.

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi; Kompetanse for kvalitet (KFK).

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise i, engelsk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng i engelsk fra grunnskolelærerutdanningen eller allmennlærerutdanningen. Tilbudet er også aktuelt for lærere som ønsker en faglig oppdatering.

Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

  • Emne 1: Språk og språklæring
  • Emne 2: Kultur, samfunn og litteratur

Lenke til pensumlitteratur for høsten 2019https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/3785554200002210 

 

 

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og være tilsatt som lærer i skolen. I tillegg må du ha 30 studiepoeng i engelsk fra lærerutdanningen el. tilsvarende.

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Undervisningsspråk: Engelsk
  • Antall semester: 2
  • Kostnader Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend - eller vikarordning. - Semesteravgift p.t. kr. 922, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv. Det er forventet at skoleeier legger til rette for deltakelse samt dekker utgiftene til turen. Utfyllende informasjon på første samling.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student