Mat og helse 1 - Kompetanse for kvalitet

Mat og helse 1 - Kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi "Kompetanse for kvalitet" (KFK) og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er mat og helse 1

Mat og helse 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i mat og helse eller heimkunnskap

Hvorfor mat og helse 1?

Studiet vil gi deg fag- og fagdidaktisk mat- og helsekunnskap rettet mot alle trinn i grunnskolen. I tillegg vil du få kunnskap om skolemåltider og annet matrelatert folkehelsearbeid i skolen

Dette lærer du hos oss

Som student får du gjennom praktisk og teoretisk arbeid mat- og helsefaglig kompetanse innenfor blant annet disse områdene:

 • Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning
 • Vurdering av og for læring
 • Matlaging
 • Matvaregruppene og matvarekunnskap
 • Trygg mat: hygiene, internkontroll, merking av mat
 • Smak og sansing
 • Trender og identitet
 • Ernæring
 • Matkultur og tradisjon, herunder samiske matkulturelle trekk
 • Bruk av digitale læringsverktøy
 • Fagfornyelsen
 • Grunnleggende ferdigheter i mat og helse
 • Arbeid med læreplanens tverrfaglige tema
 • Fagets historie og fagdidaktikk
 • Skolen som helsefremmende og bærekraftig arena for mat og måltid
 • Relevante skole- og helsepolitiske styringsdokumenter
Høstsemesteret har tre samlinger à to dager, i hovedsak på Campus Vestfold. Én dag i siste samling er vanligvis lagt til NOFIMA på Ås med tema bakst. Vårsemesteret har tre samlinger à to dager, i hovedsak på campus Vestfold. Siste samling er vanligvis en ekskursjon utenfor campus Vestfold, men i regionen.  
 
Klassen vil bestå av to grupper - se samlingsdatoer under. Mellom samlingene skal studentene arbeide individuelt eller i grupper med oppgaver som er relevante både for egen arbeidsplass og studiet.

Se egne krav i emneplanen for gjennomføring som fjernstudium. 

Samlinger

Høst 2019

Gruppe A:

 • 22. - 23. august
 • 3. - 4. oktober
 • 7. - 8. november

Gruppe B (tilrettelagt for nettstudenter):

 • 29. - 30. august
 • 10. - 11. oktober
 • 21. og 22. november

Eksamen: Hjemme eksamen 25. november - 13. desember.

Vår 2020

Gruppe A:

 • 16. - 17. januar
 • 27. - 28. februar
 • 16. - 17. april

Gruppe B (tilrettelagt for nettstudenter):

 • 23. - 24. januar
 • 12. og 13. mars
 • 23. - 24. april

Eksamen: Praktisk eksamen 27. - 29. mai.

Med forbehold om endringer

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift p.t. kr 922,- per semester.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller skoleeier dekke selv. Ved søknad om opptak, kan du samtidig søke Udirs vikar- eller stipendordning. Les mer om Udirs vikarordning og stipendordning.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

Allmennlærerutdanning eller annen utdanning som gir undervisningskompetanse i grunnskolen. For å få stipend fra Utdanningsdirektoratet, må du i tillegg være tilsatt i skolen.

Dersom du er lærer, men ikke er tilsatt i skolen, kan du søke oss direkte. Ta kontakt med studieveileder. Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

Aktuelle lenker

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student