Matematikk 1 trinn 5-10 - Kompetanse for kvalitet

Matematikk 1 trinn 5-10 - Kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi "Kompetanse for kvalitet" (KFK) og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er matematikk 1 trinn 5-10

Matematikk 1 er et studium for lærere som har lite eller ingen formell utdanning i matematikk ut over videregående skole.

Hvorfor matematikk 1?

Studiet vil gi deg undervisningskunnskap i matematikk rettet mot grunnskolens trinn 5-10.

Dette innebærer at du får solid og reflektert forståelse for den matematikken elevene skal lære på disse trinnene, og hvordan denne utvikles videre på høyere trinn.
Studiet legger til rette for at du skal kunne heve din didaktiske kompetanse og bli i stand til å tilrettelegge matematikkundervisning slik at alle elever får utnytte sitt potensiale.

Videre får du matematikkfaglig kunnskap både til selv å kunne gjennomføre og forstå matematiske prosesser og argumenter, og å kunne analysere slike som foreslås av andre med tanke på å vurdere deres holdbarhet og eventuelle potensial.

Dette lærer du hos oss

Gjennom studiet skal studenten tilegne seg et didaktisk og faglig grunnlag for å kunne planlegge, tilpasse, gjennomføre, og evaluere ulike undervisningsprosesser i matematikk.

Etter endt studium skal studenten ha kompetanse til å undervise i dagens skole, og samtidig ha kunnskap som er relevant for å være med å utvikle og forme framtidens matematikkundervisning.

Videre utdanning

Etter studiet kan du ta Matematikk 2, trinn 5-10 (30 stp.). Matematikk 1og 2 utgjør til sammen 60 studiepoeng i matematikk, slik at de gir formell kompetanse til å undervise matematikk gjennom hele grunnskolen.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift p.t. kr 922,- per semester.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller skoleeier dekke selv. Ved søknad om opptak, kan du samtidig søke Udirs vikar- eller stipendordning. Les mer om Udirs vikarordning og stipendordning.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og jobbe i skolen.

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student