Matematikk 2, trinn 8-13 – Kompetanse for kvalitet

Matematikk 2, trinn 8-13 – Kompetanse for kvalitet

Matematikk 2 er en videreutdanning for lærere som ønsker faglig fordypning innenfor målområdene: funksjonslære, statistikk og sannsynlighet.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
03.07.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). 

Målgruppe

Målgruppen er lærere med minst 30 studiepoeng i matematikk, eller tilsvarende, som ønsker en faglig fordypning. 

Dette lærer du hos oss

Studiet skal utdype de matematiske emnene funksjoner og statistikk og sannsynlighet. Det skal også gi innsikt i noen fagdidaktiske emner, i særdeleshet vurdering og bruk av IKT i matematikk. Formidlingsaspektet vektlegges, men studiet skal også gjøre studentene bedre kjent med matematikken på dens egne premisser.

Les mer i studie- og emneplaner (høyre marg). Planene oppdateres i løpet av våren.

Litteraturlister for inneværende studieår:
Litteraturliste for modul 1. Litteraturliste for modul 2.

Litteraturlister for 2019-2020 blir klare i juni.

Studieopplegg/undervisning på Notodden

Studiet er samlingsbasert og delt i to emner (moduler), hver på 15 stp.

Modul 1: Funksjonslære og didaktikk
Modul 2: Statistikk, sannsynlighet og didaktikk.

Begge modulene starter på høsten og avsluttes på våren. Dvs. at undervisningen i modulene foregår parallelt.  

Samlinger på Notodden for studieåret 2019-2020 - kl. 10-16.

  • 10. - 11. september
  • 22. - 23. oktober
  • 04. - 05. februar
  • 10. - 11. mars
  • 21. - 22. april 

Eksamen: Modul 1, 20.05.2020. Modul 2, 27.05.2020. 
Det skal gjennomføres en skriftlig skoleeksamen i hver modul. Eksamen kan avlegges på godkjent skole i nærheten av der studentene bor. Dette avtales i starten av vårsemesteret.

Det skal i tillegg leveres to praksisorienterte fagdidaktiske arbeider som omfatter planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen undervisning.

Vi bruker læringsplattformen Canvas: Informasjon/innføring i Canvas.

Opptak

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og tilsatt i skolen. Minst 30 studiepoeng i matematikk eller tilsvarende. 

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, eller ikke blir prioritert av skoleeier, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Notodden

  • Antall semester: 2
  • Antall studieplasser 35
  • Kostnader - Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. - Semesteravgift p.t. kr. 922, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student