Matematikk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Matematikk 2, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av ordningen "Kompetanse for kvalitet" og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. Ordningen er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, KS og universiteter og høgskoler.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Målgruppen for studiet er lærere i grunnskolen som underviser i, eller ønsker å undervise i, matematikk på 5. - 10. trinn og som har 30 studiepoeng i matematikk fra grunnskolelærerutdanningen eller allmennlærerutdanningen. Tilbudet er også aktuelt for lærere som ønsker en faglig oppdatering.

Dette er matematikk 2 trinn 5-10

Studiet er nettbasert med samlinger. I læringsplattformen Fronter har studenten tilgang til planer, oppgaver og verktøy for innlevering av besvarelser. Studenten får også tilbakemelding på oppgaver via Fronter. I forbindelse med de obligatoriske oppgavene tilbys det veiledning av faglærere.  Studiet har obligatoriske oppgaver i hvert semester, og det er tre samlinger hvert semester. I høstsemesteret er det en 5-timers skriftlig eksamen, og i vårsemesteret er det en 3-timers skriftlig eksamen samt en muntlig eksamen.

Kurset bygger på rammeplan og nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen.

Hvorfor matematikk 2?

Matematikk 2 gir deg muligheten til å videreutvikle din kompetanse i matematikk og matematikkdidaktikk. Sammen med opptaksgrunnlaget på 30 studiepoeng vil du til sammen få 60 studiepoeng rettet mot undervisning i matematikk i grunnskolen, primært 5. - 10. trinn. Det er et stort behov for lærere med slik fordypning.  

Dette lærer du hos oss

I studiet arbeides det med et bredt utvalg av sentrale temaer i faget. Studiet sikter mot en solid og reflektert forståelse av matematikk som fag i grunnskolen og en innsikt i hvordan faget utvikles på de neste trinnene i utdanningssystemet.  Emnet inneholder derfor både matematikkfaglige og matematikkdidaktiske emner.  De matematikkfaglige temaene er knyttet til tall, funksjoner, sannsynlighet, statistikk og geometri.  Innenfor tall arbeides det blant annet med primtall, kongruensregning og likninger. Derivasjon og integrasjon er sentralt i arbeidet med funksjoner, og i statistikk arbeides det blant annet med sannsynlighetsfordelinger og hypotesetesting. I geometri er det fokus på temaer som vektorer og symmetrier i planet De matematikkfaglige temaene relateres til matematikken som elevene arbeider med i skolen og til varierte arbeidsmåter i faget. Bruk av verktøyet GeoGebra er sentralt i arbeidet med funksjoner og geometri.

Innenfor matematikkdidaktikk arbeides det med spørsmål som «Hva kjennetegner en god matematikklærer?», «Hva kan vi lære av PISA og andre internasjonale undersøkelser?» og «Hvordan kan vi hjelpe elever som har ekstra utfordringer med å lære matematikk?».  Det arbeides også med vurdering, problemløsning og forskningsmetoder. I forbindelse med arbeidskravene blir det gitt veiledning i å anvende kunnskapen i eget klasserom, og mot slutten av studiet gjennomføres et prosjekt der forskningsmetoder blir brukt for å kartlegge aspekter ved egen undervisning.

Videre utdanning

Avhengig av øvrige kvalifikasjoner, kan fullført studium kvalifisere for et masterstudium.

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha godkjent lærerutdanning og være tilsatt som lærer i skolen. I tillegg må du ha 30 studiepoeng i matematikk fra lærerutdanningen el. tilsvarende.

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til HSN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk. Deler av undervisningen kan foregå på engelsk.
  • Antall semester: 2
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student