Naturfag 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Naturfag 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Naturfag 1 er videreutdanning for lærere på 1. til 7. trinn som ønsker faglig fordypning i naturfag.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Studiet er nett- og samlingsbasert, med tre samlinger på Notodden i løpet av året. Nettundervisningen er i sanntid, les mer her:

Studiearbeidet veksler mellom teori, praktisk arbeid inkludert feltarbeid og laboratorieøvinger, faglige utprøvinger på egen skole og didaktisk refleksjon.

Naturfag er delt inn i 2 moduler:

  • Modul 1: Dyr, planter, bergarter og økologi
  • Modul 2: Kroppen, kjemi, fysikk, miljø og bærekraftig utvikling 

Samlinger

Høst 2018, modul 1
Uke 36 Oppstart samling Notodden , 5-7.september
Undervisning på nett onsdager kl 9.00-11.45
Uke 42 Samling Notodden , 17-18.oktober

Vår 2019, modul 2
Undervisning på nett onsdager kl 9.00-11.45
Uke 15 Samling Notodden 10-12.april

I tillegg kommer skriftlig skoleeksamen høst og vår

Det tas forbehold om endringer

Pensumlitteratur

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du være lærer i skolen.

Om du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til HSN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen om vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

På Notodden tilbyr vi også:
 Naturfag 5-10
 

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Notodden


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student