Naturfag 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Naturfag 1, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Naturfag 1 er videreutdanning for lærere på 1. til 7. trinn som ønsker faglig fordypning i naturfag.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Utgått
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Studiet er nett- og samlingsbasert, med tre samlinger på Notodden i løpet av året. Nettundervisningen er i sanntid, les mer her:

Studiearbeidet veksler mellom teori, praktisk arbeid inkludert feltarbeid og laboratorieøvinger, faglige utprøvinger på egen skole og didaktisk refleksjon.

Naturfag er delt inn i 2 moduler:

  • Modul 1: Dyr, planter, bergarter og økologi
  • Modul 2: Kroppen, kjemi, fysikk, miljø og bærekraftig utvikling 

Samlinger

Høst 2018, modul 1
Uke 36 Oppstart samling Notodden , 5-7.september
Undervisning på nett onsdager kl 9.00-11.45
Uke 42 Samling Notodden , 17-18.oktober

Vår 2019, modul 2
Undervisning på nett onsdager kl 9.00-11.45
Uke 15 Samling Notodden 10-12.april

I tillegg kommer skriftlig skoleeksamen høst og vår

Det tas forbehold om endringer

Pensumlitteratur ligger nederst i emneplanen (se studieplan til høyre på siden)

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du være lærer i skolen.

Om du ikke er tilsatt i skolen, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere som ikke jobber i skolen om vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

På Notodden tilbyr vi også:
Naturfag 5-10

Studiet avsluttes etter 2018/2019

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Notodden

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student