Norsk 1 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Norsk 1 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er for lærarar som ønsker faglege og fagdidaktiske kunnskapar for å undervise i skulefaget norsk

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Studietilbodet er ein del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). 

Målgruppe

Lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet som har mindre enn 30 studiepoeng i norsk.

Dette lærer du hos oss

Her er nokre av emna du lærer om:

  • Grunnleggande ferdigheiter i lesing, skriving og munnleg kommunikasjon
  • Barne- og ungdomslitteratur, nyare litteratur for vaksne, sakprosa
  • Språkutvikling og norsk som andrespråk
  • Læremiddel og IKT i norskfaget

Les meir i studie- og emneplanar (høgre marg). Litteraturlister finn du under emna. Planar oppdateras i løpet av våren.

Litteraturliste for hausten 2019 blir klar i juni.

Studieopplegg/undervisning

Studiet er samlingsbasert over to semestre og delt i to emne, kvart emne er på 15 stp. 

Det er tre obligatoriske samlingar over to dagar, på dagtid, i kvart semester på campus Vestfold.  

Mellom samlingane nyttar vi den digitale læringsplattforma Canvas til fagleg kommunikasjon og samarbeid. Informasjon/innføring i Canvas 

Samlingar studieåret 2019-2020

Undervisning kl. 09.00 – 16.00 på campus Vestfold.

Emne 1:

  • 29. og 30. august
  • 10. og 11. oktober
  • 7. og 8. november

Munnleg eksamen 4. – 6. desember (tentativ)

Emne 2:

  • 9. og 10. januar
  • 13. og 14. februar
  • 2. og 3. april

Skriftleg mappeeksamen (heimeeksamen) 11. – 15. mai (tentativ)

Vidare utdanning

Med fullført norsk 1 kan du søke opptak på norsk 2. Med lærarutdanning og 60 studiepoeng i norsk kan du søke opptak til master i norskdidaktikk.

Opptak

Påmelding til studiet via Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkarar som får tildelt studieplass via Udir blir kontakta av USN når vi har motteke søkeroversikt. Vi sender e-post med informasjon om vidare søkeprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelege opptaket blir gjort av universitetet innan utgangen av mai.

Viktige datoar:
1. februar: Åpnar for å søke hos Udir
1. mars: Frist for å søke
15. mars: Skuleeigar har handsama søknaden

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha lærarutdanning og vere lærar i skulen.

Om du ikkje er tilsett i skulen, eller ikkje blir prioritert av skuleeigar, kan du søke direkte til USN (kontakt studierettleiar). Vi kan ta opp kvalifiserte søkarar om vi har ledig kapasitet. Du vil da ikkje kunne søke om støtte frå Udir.

Søkarar som har utanlandsk utdanning frå land utanfor Norden, må dokumentere at dei fyller krava til norsk- og engelskkunnskapar.

Opptakskrav er hjemla i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student