Norsk 1 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Norsk 1 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er ein del av ordninga Kompetanse for kvalitet og er eit tilbod for lærarar som er tilsette i offentlege og private skular. Ordninga er eit samarbeid mellom statlege utdanningsmyndigheiter, arbeidsgjevarorganisasjonar, KS og universitet og høgskular.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette er Norsk 1 trinn 5-10

Norsk 1 er ei utdanning i norsk retta mot lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet som har mindre enn 30 studiepoeng norsk.

I to emne på 15 studiepoeng får du faglege og fagdidaktiske kunnskapar du treng for å undervise i skulefaget norsk.

Studiet er organisert som deltidsstudium over to semester. Det er tre obligatoriske todagarssamlingar i semesteret. Mellom samlingane nyttar vi den digitale læringsplattforma Canvas til fagleg kommunikasjon og samarbeid.

Dette lærer du hos oss

Her er nokre av emna du lærer om:

  • Grunnleggjande ferdigheiter i lesing, skriving og munnleg kommunikasjon
  • Barne- og ungdomslitteratur, nyare litteratur for vaksne, sakprosa
  • Språkutvikling og norsk som andrespråk
  • Læremiddel og IKT i norskfaget

Samlingar

Studiet er samlingsbasert med nettbasert kommunikasjon og samarbeid mellom samlingane. Undervisninga er lagd til torsdagar og fredagar kl. 09.00-16.00.

Hausten 2018

  • Veke 35: 30. og 31. august
  • Veke 41: 11. og 12. oktober
  • Veke 45: 08. og 09. november

Munnleg eksamen: 05. - 07. desember (tentativt).

Våren 2019

  • Veke 2: 10. og 11. januar
  • Veke 7: 14. og 15. februar
  • Veke 14: 04. og 05. april

Heime eksamen: 23. - 29. mai (tentativt).

Vidare utdanning

Med fullført norsk 1 kan du søkje opptak på norsk 2. Med lærarutdanning og 60 studiepoeng i norsk kan du søkje opptak til master i norskdidaktikk.

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha lærarutdanning og vere lærar i skulen.

Om du ikkje er tilsett i skulen, kan du søkje direkte til HSN (kontakt studierettleiar). Vi kan ta opp kvalifiserte søkjarar som ikkje jobbar i skulen om vi har ledig kapasitet. Du vil da ikkje kunne søkje om støtte frå Udir.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student