Norsk 2, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

Norsk 2, trinn 1-7 – Kompetanse for kvalitet

For lærere som ønsker videreutdanning i norsk språk og litteratur.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Norsk 2 er en helt nettbasert videreutdanning for lærere på 1-7 trinn som ønsker faglig fordypning i norsk språk og litteratur.

Norskfaget handlar om identitet, kultur, danning og tilhøvet vårt til samtid og fortid. Gjennom ulike teoretiske tilnærmingar til faget og eit breitt spekter av arbeidsmåtar, vil studenten få ei grundigare forståing for samanhengen mellom fag, fagdidaktikk og praksis.

Norsk 2 består av to moduler:

  • Litteratur og språklege emne i nordisk perspektiv (15 stp.)
  • Lese - og skriveopplæring og samansette tekstar i nordisk perspektiv (15 stp.)

Arbeidsformer

Studiet tilbyr veiledning og seminarundervisning i sann-tid, og via Canvas /Omnijoin.

  • Det må beregnes en arbeidsressurs tilsvarende en halv arbeidsdag pr. uke.
  • Fagstoffet legges ut som undervisningsvideoer og andre digitale læringsressurser.
  • Det vil i hovedsak baseres på individuelt arbeid med stoffet, men også lærerstyrt seminar, og delvis studentstyrt gruppearbeid med veiledning på nett.
  • Veiledning gis av faglærer, bl.a. i form av praksisrelaterte samtaler på nettet.
  • Innleveringsoppgavene vil være praksisrettet. Emnene for det norskfaglige tekstarbeidet vil være relevante for skolearbeidet på egen arbeidsplass.

Samlinger

Studiet inneholder seminarundervisninger via nett i sann-tid à 3 timer per emne.

Fra kl.12.15 til kl. 15.00

Høst 2018 (seminarer på nett i sann-tid)

Oppstart uke 35 30.08
Uke 37 13.09
Uke 39 27.09
Uke 41 11.10
Uke 43 25.10
Uke 45 08.11
Uke 47 22.11
hjemmeeksamen i uke 49 fra 4.-6.12

Vår 2019

Oppstart uke 3 17.01
Uke 5 31.01
Uke 7 14.02
Uke 9 28.02
Uke 11 14.03
Uke 13 28.03
Uke 17 25.04
Skriftlig eksamen 3 dager uke 19, muntlig ca.uke 21/22

med forbehold om endringer

Pensumlitteratur

Ofte stilte spørsmål

Les spørsmål og svar på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du være lærer i skolen,og ha norsk 1.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student