Norsk 2 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Norsk 2 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er ein del av ordninga Kompetanse for kvalitet og er et tilbod for lærarar som er tilsette i offentlege og private skular. Ordninga er eit samarbeid mellom statlege utdanningsmyndigheitar, arbeidsgjeverorganisasjonar, KS og universitet og høgskular.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette er norsk 2 trinn 5-10

Norsk 2 er vidareutdanning  i norsk for lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet med minimum 30 studiepoeng norsk frå før. 

Norsk 2 er ein del av satsinga Kompetanse for kvalitet  retta mot lærarar i grunnskulen. I to emne på 15 studiepoeng får du faglege og fagdidaktiske kunnskapar og ferdigheiter innanfor sentrale område for ein norsklærar. Grunnleggjande ferdigheiter vil vere eit gjennomgangstema i heile studiet.

Dette lærer du hos oss

 • Lese- og skrivedidaktikk
 • Munnlegheit og retorikk
 • Språkhistorie, dialektologi og sosiolingvistikk med vekt på ungdomsspråk
 • Tekst- og sjangerkunnskap
 • Barne-, ungdoms- og vaksenlitteratur
 • Litteraturteori, litteraturhistorie og litteraturdidaktikk
 • Adaptasjonsteori

Samlingar

Studiet er samlingsbasert med nettbasert kommunikasjon og samarbeid mellom samlingane. Undervisninga er lagd til torsdagar og fredagar kl. 09.00-16.00.

Hausten 2018

 • Veke 36: 06. og 07. september
 • Veke 42: 18. og 19. oktober
 • Veke 46: 15. og 16. november

Munnleg eksamen: 12. - 14. desember (tentativt).

Våren 2019

 • Veke 3: 17. og 18. januar
 • Veke 10: 07. og 08. mars
 • Veke 15: 13. og 14. april

Heimeeksamen: 23.- 29. mai (tentativt).

Vidare utdanning

Med lærarutdanning og 60 studiepoeng i norsk kan du søkje opptak til master i norskdidaktikk.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha lærarutdanning og jobbe som lærar i skulen.

Om du ikkje er tilsett i skulen, kan du søkje direkte til HSN (kontakt studierettleiar). Vi kan ta opp kvalifiserte søkjarar som ikke jobbar i skulen om vi har ledig kapasitet. Du vil da ikkje kunne søkje om støtte frå Udir.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student