Norsk 2 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Norsk 2 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er for lærarar som ønskjer faglege og fagdidaktiske kunnskapar og ferdigheiter innanfor sentrale område for ein norsklærar

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Studietilbodet er ein del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). 

Målgruppe

Lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet med minimum 30 studiepoeng i norsk frå før.

Dette lærer du hos oss

Norsk 2 er ein vidareutdanning der du får faglege og fagdidaktiske kunnskapar og ferdigheiter innanfor sentrale område for ein norsklærar. Grunnleggjande ferdigheiter vil vere eit gjennomgangstema i heile studiet.

Her er nokre av emna du lærer om:

  • Lese- og skrivedidaktikk
  • Munnlegheit og retorikk
  • Språkhistorie, dialektologi og sosiolingvistikk med vekt på ungdomsspråk
  • Tekst- og sjangerkunnskap
  • Barne-, ungdoms- og vaksenlitteratur
  • Litteraturteori, litteraturhistorie og litteraturdidaktikk
  • Adaptasjonsteori

Les meir i studie- og emneplanar (høgre marg). Litteraturlister finn du under emna. Planar oppdateras i løpet av våren.

Litteraturliste for hausten 2019 blir klar i juni.

Studieopplegg/undervisning

Studiet er samlingsbasert over to semestre og delt i to emne, kvart emne er på 15 stp.

Det er tre obligatoriske samlingar over to dagar, på dagtid, i kvart semester på campus Vestfold. 

Mellom samlingane nyttar vi den digitale læringsplattforma Canvas til fagleg kommunikasjon og samarbeid. Informasjon/innføring i Canvas 

Samlingar for studieåret 2019-2020

Emne 1: KK-NOR8210
1             Veke 36                05.–06. september
2             Veke 42                17.–18. oktober
3             Veke 46                14.–15. november

Munnleg eksamen: 
                Veke 50                11.–13. desember (tentativt)

Emne 2: KK-NOR8220
4             Veke 03:              16.–17. januar
5             Veke 10:              05.–06. mars
6             Veke 16:              16.–17. april

Skriftleg heimeeksamen
                Veke 22:              25.–29. mai (tentativt)

Vidare utdanning

Med lærarutdanning og 60 studiepoeng i norsk kan du søkje opptak til master i norskdidaktikk.

Opptak

Påmelding til studiet via Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkjarar som får tildela studieplass via Udir blir kontakta av USN når vi har motteke søkjeroversikt. Vi sender e-post med informasjon om vidare søkjeprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelege opptaket blir gjort av universitetet innan utgangen av mai.

Viktige datoar:
1. februar: Åpnar for å søkje hos Udir
1. mars: Frist for å søkje
15. mars: Skuleeigar har handsama søknaden

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha lærarutdanning med minst 30 studiepoeng i norsk frå før og vere lærar i skulen.

Om du ikkje er tilsett i skulen, eller ikkje blir prioritert av skuleeigar, kan du søkje direkte til USN (kontakt studierettleiar). Vi kan ta opp kvalifiserte søkjarar om vi har ledig kapasitet. Du vil da ikkje kunne søkje om støtte frå Udir.

Søkjarar som har utanlandsk utdanning frå land utanfor Norden, må dokumentere at dei fyller krava til norsk- og engelskkunnskapar.

Opptakskrav er hjemla i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student