Vis studievalg
Norsk 2 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Norsk 2 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er en del av ordninga Kompetanse for kvalitet og er et tilbud for lærere som er tilsatt i offentlige og private skoler. Ordninga er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner, KS, universitet og høgskoler.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2017

Dette er norsk 2 trinn 5-10

Norsk 2 er vidareutdanning  i norsk for lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet med minimum 30 studiepoeng norsk frå før. 

Norsk 2 er ein del av satsinga Kompetanse for kvalitet  retta mot lærarar i grunnskulen. I to emne på 15 studiepoeng får du faglege og fagdidaktiske kunnskapar og ferdigheiter innafor sentrale område for ein norsklærar. Grunnleggjande ferdigheiter vil vere eit gjennomgangstema i heile studiet.

Dette lærer du hos oss

  • Lese- og skrivedidaktikk
  • Munnlegheit og retorikk
  • Språkhistorie, dialektologi og sosiolingvistikk med vekt på ungdomsspråk
  • Tekst- og sjangerkunnskap
  • Barne-, ungdoms- og vaksenlitteratur
  • Litteraturteori, litteraturhistorie og litteraturdidaktikk
  • Adaptasjonsteori

Vidare utdanning

Med lærarutdanning og 60 studiepoeng i norsk kan du søkje opptak til master i norskdidaktikk.

Samlinger

Haust 2017:

1 samling: 07.09 - 08.09

2 samling: 19.10 - 20.10

3 samling: 16.11 - 17.11

Eksamen:12 - 15.12 (tentativt)

 
Vår 2018: 

1 samling: 18.01 - 19.01

2 samling: 08.03 - 09.03

3 samling: 12.04 - 13.04

Eksamen: 24-30.05 (tentativt)

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha lærerutdanning og jobbe som lærer i skolen.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student