Norsk 2 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Norsk 2 trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet er ein del av ordninga Kompetanse for kvalitet og er et tilbod for lærarar som er tilsette i offentlege og private skular. Ordninga er eit samarbeid mellom statlege utdanningsmyndigheitar, arbeidsgjeverorganisasjonar, KS og universitet og høgskular. Neste søknadsperiode starter 1. februar 2019 via Utdanningsdirektoratet.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2019
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Dette er norsk 2 trinn 5-10

Norsk 2 er vidareutdanning  i norsk for lærarar på mellom- eller ungdomstrinnet med minimum 30 studiepoeng norsk frå før. 

Norsk 2 er ein del av satsinga Kompetanse for kvalitet  retta mot lærarar i grunnskulen. I to emne på 15 studiepoeng får du faglege og fagdidaktiske kunnskapar og ferdigheiter innanfor sentrale område for ein norsklærar. Grunnleggjande ferdigheiter vil vere eit gjennomgangstema i heile studiet.

Dette lærer du hos oss

 • Lese- og skrivedidaktikk
 • Munnlegheit og retorikk
 • Språkhistorie, dialektologi og sosiolingvistikk med vekt på ungdomsspråk
 • Tekst- og sjangerkunnskap
 • Barne-, ungdoms- og vaksenlitteratur
 • Litteraturteori, litteraturhistorie og litteraturdidaktikk
 • Adaptasjonsteori

Samlingar

Studiet er samlingsbasert med nettbasert kommunikasjon og samarbeid mellom samlingane. Undervisninga er lagd til torsdagar og fredagar kl. 09.00-16.00.

Hausten 2018

 • Veke 36: 06. og 07. september
 • Veke 42: 18. og 19. oktober
 • Veke 46: 15. og 16. november

Munnleg eksamen: 12. - 14. desember (tentativt).

Våren 2019

 • Veke 3: 17. og 18. januar
 • Veke 10: 07. og 08. mars
 • Veke 15: 11. og 12. april

Heimeeksamen: 23.- 29. mai (tentativt).

Vidare utdanning

Med lærarutdanning og 60 studiepoeng i norsk kan du søkje opptak til master i norskdidaktikk.

Opptakskrav

For å få opptak på studiet må du ha lærarutdanning og jobbe som lærar i skulen.

Om du ikkje er tilsett i skulen, kan du søkje direkte til HSN (kontakt studierettleiar). Vi kan ta opp kvalifiserte søkjarar som ikke jobbar i skulen om vi har ledig kapasitet. Du vil da ikkje kunne søkje om støtte frå Udir.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student