Samfunnsfag 1, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Samfunnsfag 1, trinn 5-10 – Kompetanse for kvalitet

Studiet kvalifiserer til profesjonsrollen som samfunnsfaglærer. Dette fordrer bred kunnskap om geografi, historie og samfunnskunnskap som vitenskapsfag samt dybdekunnskap i utvalgte temaer.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2019

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Kompetanse for kvalitet (KFK). 

Hvorfor Samfunnsfag?

Samfunnsfag gir kunnskap om fremveksten av ulike samfunnsformer og forutsetninger for samspill mellom dets ulike elementer. Studiet gir bred oversikt over og innsikt i historiske og samtidige prosesser, som årsaker til konflikt og samarbeid mellom mennesker, i lokalt, nasjonalt og globalt perspektiv.

Forståelse av demokrati som historisk, politisk og pedagogisk begrep vil stå sentralt. Samfunnsfagets mandat er å stimulere til kritisk refleksjon og aktivt medborgerskap, med mål om å fremme verdier og ferdigheter for å leve sammen i mangfoldige, bærekraftige og demokratiske samfunn. Studiet bygges på nyere forskningsbasert litteratur, både faglig og didaktisk.

Målgruppe

Målgruppen er lærere med forkunnskaper tilsvarende generell studiekompetanse i samfunnsfag fra videregående skole. Studenter som ikke befinner seg på dette nivået, må selv ta ansvar for å nå et tilsvarende begynnernivå i studiet.

Dette lærer du hos oss

Studiet er didaktisk rettet, der undervisning i sentrale emner, utforsking av didaktiske metoder og refleksjon over egen praksis står sentralt. Etter gjennomført studium skal du kunne legge til rette for faglig oppdatert, tilpasset og variert opplæring i skolens samfunnsfag.

Du skal også utvikle kompetanse i bruk av ulike typer kilder og læremidler, og forståelse for hva kildebevissthet betyr for kritisk tenkning. Dette innbefatter også medier og bruk av digitale kilder og verktøy.

Les mer i studie- og emneplaner (høyre marg). Litteraturlister for inneværende år ligger under emneplanene. Planer og litteraturliste for høst 2019 oppdateres i løpet av våren.

Studieopplegg/undervisning

Studiet er 100% nettbasert. Studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette. 

Studiet er delt i to emner (moduler) hver på 15 stp. 

Modul 1 - Makt, demokrati og samhandling (høst) 
Modul 2 - Konflikt, globalisering og bærekraftig utvikling (vår)

Undervisningen organiseres med:

  • Tre obligatoriske nettsamlinger per semester, på dagtid, i webkonferansesystemet Zoom
  • videoforelesninger som studentene kan se når det passer
  • eget praksisorientert utviklingsarbeid
  • kollokviegrupper 

Nettsamlinger høst 2019, kl. 09:15 - 15:00:

22. august 
26. september 
14. november 

Obligatoriske arbeidskrav for å kunne avlegge eksamen fremgår av emneplanene. 

Erfaringsdeling og faglig diskusjon står sentralt i undervisningen, og studenten skal bruke blogg som arbeidsverktøy gjennom kurset. Bloggen skal deles med eget kollegium og brukes i gruppearbeid med andre studenter.

Opptak

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning og tilsatt i skolen.  

Dersom du ikke er tilsatt i skolen, eller ikke blir prioritert av skoleeier, kan du søke direkte til USN (kontakt studieveileder). Vi kan ta opp kvalifiserte søkere dersom vi har ledig kapasitet. Du vil da ikke kunne søke om støtte fra Udir.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier – Nettstudium

  • Antall semester: 2
  • Kostnader - Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via stipend- eller vikarordning. - Semesteravgift p.t. kr. 762, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student