Kroppsøving, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Kroppsøving, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer kroppsøving? Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i kroppsøving for trinn 1-7 og 5-10.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30-60
Oppstart
Høst 2018

Dette er kroppsøving videreutdanning

Med mer tid til fysisk aktivitet i skolen øker også behovet for lærere som har kompetanse om barns vekst og utvikling. Kroppsøvingsfaget i grunnskolelærerutdanningen gir kompetanse for undervisning i et svært populært og viktig skolefag.

Studiet er bredt anlagt med et utvalg bevegelsesaktiviteter som kan passe inn i skolehverdagen. Teoretiske og praktiske emner knyttes sammen for å skape en helhetlig forståelse av sammenhenger mellom fysisk aktivitet, helse og fysisk utvikling hos barn.

Studietilbud

Samlinger

Klikk for å se samlinger for:

 

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Merk at barnehagelærere ikke vil kunne undervise fra 5. trinn og oppover.

Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Vestfold


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder

STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student