Vis studievalg
Kroppsøving, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Kroppsøving, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer kroppsøving? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i kroppsøving for trinn 1-7 og 5-10.

Søk ledig studieplass
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.11.2017
Studiepoeng
30
Oppstart
Vår 2018

Dette er kroppsøving videreutdanning

Med mer tid til fysisk aktivitet i skolen øker også behovet for lærere som har kompetanse om barns vekst og utvikling. Kroppsøvingsfaget i grunnskolelærerutdanningen gir kompetanse for undervisning i et svært populært og viktig skolefag.

Studiet er bredt anlagt med et utvalg bevegelsesaktiviteter som kan passe inn i skolehverdagen. Teoretiske og praktiske emner knyttes sammen for å skape en helhetlig forståelse av sammenhenger mellom fysisk aktivitet, helse og fysisk utvikling hos barn.

Studietilbud

 

Vår 2018:

 

 

Opptakskrav

Det kreves fullført og bestått lærerutdanning, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper for utenlandske søkere. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Vestfold

  • Antall semester: 1
  • Søkekode: Kroppsøving årsenhet: 6321 (ikke oppstart vår 2018), Kroppsøving 1, 1-7: 6395
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student