Kroppsøving, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Kroppsøving, 1.-7. trinn og 5.-10. trinn

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer kroppsøving? Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i kroppsøving for trinn 1-7 og 5-10.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.11.2019
Studiepoeng
30-60
Oppstart
Vår 2020

Dette er kroppsøving videreutdanning

Med mer tid til fysisk aktivitet i skolen øker også behovet for lærere som har kompetanse om barns vekst og utvikling. Kroppsøvingsfaget i grunnskolelærerutdanningen gir kompetanse for undervisning i et svært populært og viktig skolefag.

Studiet er bredt anlagt med et utvalg bevegelsesaktiviteter som kan passe inn i skolehverdagen. Teoretiske og praktiske emner knyttes sammen for å skape en helhetlig forståelse av sammenhenger mellom fysisk aktivitet, helse og fysisk utvikling hos barn.

Studietilbud

Høst 2019

Vår 2020

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Merk at barnehagelærere ikke vil kunne undervise fra 5. trinn og oppover.

Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student