Kunst og håndverk, trinn 1-7 og 5-10

Kunst og håndverk, trinn 1-7 og 5-10

Vil du bygge på lærerutdannelsen din med mer kunst og håndverk? Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr videreutdanninger i kunst og håndverk i kunst og håndverk for trinn 1-7 og 5-10.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
30
Oppstart
Høst 2018

Dette er kunst og håndverk

Kunst og håndverk er et praktisk og skapende fag. Studiet gir deg mulighet til å utforske og eksperimentere med ulike materialer og kunstgrener. Du får kunnskap om ulike uttrykksformer, og lærer å formidle kunst og håndverk gjennom lek og kreativitet.

Kunst og håndverk handler om kultur, uttrykk og kommunikasjon, erkjennelse og dannelse. Praktisk skapende arbeid står sentralt i faget.

Studietilbud

  • 6443 Kunst og håndverk 1, trinn 1-7, nett og samlinger (Notodden)
  • 6445 Kunst og håndverk 2, trinn 1-7, nett og samlinger (Notodden)
  • 6444 Kunst og håndverk 1, trinn 5-10, nett og samlinger (Notodden)
  • 6446 Kunst og håndverk 2, trinn 5-10, nett og samlinger (Notodden)
  • 6377 Kunst og håndverk 1 - videreutdanning grunnskolelærer 1-7, Vestfold
  • 6378 Kunst og håndverk 2 - videreutdanning grunnskolelærer 1-7, Vestfold

Samlinger og undervisningsdager

Opptakskrav

Fullført og bestått lærerutdanning som kvalifiserer for arbeid i skolen, eller studiet kan tas som en del av et lærerutdanningsløp hvor all obligatorisk praksis er bestått. Med lærerutdanning menes blant annet grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning, faglærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Studier som er på nivå 2 krever at nivå 1 eller tilsvarende er bestått.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Velg campus

Deltid / Samlingsbasert – Vestfold

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 2
  • Søkekode: KH 1 1-7: 6377, KH2 1-7: 6378
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student