Kuratorarbeid – utstilling og formidling

Kuratorarbeid – utstilling og formidling

Kuratorstudiet er et samlingsbasert studium i kuratering av kunstutstillinger/formidling av kunst.

Studienivå
Kortere studier
Søknadsfrist
Ikke fastsatt
Studiepoeng
30
Oppstart
Ikke fastsatt

Fakta om studiet

Emnet har to målsetninger:

  1. Det skal gi studentene en forståelse for kunstfeltet i dagens samfunn.
  2. Studentene skal få kompetanse i emner som kunstformidling og -arrangering.

Emnet retter seg mot personer som arbeider med kunst enten som frivillig eller ansatt.

Emnet egner seg også for studenter som ønsker en praktisk-teoretisk del i, eller i tillegg til, en bachelor- eller masterutdanning i kunsthistorie, kulturfag, kunstutdanning eller liknende.

Emne:

  • Utstillingsteori
  • Formidlingsteori
  • Kunstpolitikk
  • Kunstteori med hovedvekt på samtidskunst
  • Å skrive og snakke om kunst til ulike målgrupper

To ukesamlinger pr semester

Emnet er basert på en kombinasjon av undervisning, veiledning, selvstudium og løsing av oppgaver. Kjernen i undervisningen er to ukesamlinger pr semester, der siste dag, fredag, i de tre første ukesamlingene legges til gallerier og kunstmuseer, fortrinnsvis i Oslo. I studieåret 2016/2017 er de tre første samlingene i uke 36 og uke 41 og uke 3. Inkludert i den siste samlingen, i uke 11, vil det bli arrangert en lengre fagtur til en annen hovedstad i Norden, fra onsdag til søndag.

Det nettbaserte undervisningssystemet Fronter er et viktig hjelpemiddel i undervisningen.

Karriere

Emnet retter seg mot personer som arbeider med kunstutstillinger enten som frivillig eller ansatt. Emnet vil også være relevant for de med kunstfaglig, kunsthistorisk og/eller pedagogisk bakgrunn.

Det er en fordel med noe grunnleggende kunnskap om samtidskunst/visuell kultur. I den forbindelse kan Høgskolen i Sørøst-Norge tilby to relevante emner på nett høsten 2016.

Opptakskrav

Det er en fordel med erfaring fra arbeid med kunstutstillinger og noe grunnleggende kunsthistorie.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Bø


Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student