Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Lærerspesialistutdanning i Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Vi tilbyr i samarbeid med Høgskolen på Vestlandet lærerspesialistutdanning i profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK). Studiet er på masternivå og er et tilbud til lærere på 1. -10. trinn som ønsker en faglig karriere knyttet til PfDK og utvikling av egen skole.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2019
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019

Dette er et studietilbud innenfor Utanningsdirektoratets strategi Lærerspesialist

Å undervise i en digitalisert skole krever en ny og annen kompetanse både for lærere og andre som jobber i og med opplæringen. En lærerspesialist innen PfDK skal bidra til faglig utvikling hos lærere,  og sikre høy kvalitet på integrering og bruk av digitale læringsressurser i undervisningen.

Når du søker velger du profilen Lærerspesialist PfDK 1.-10. Gjennom studiet vil du få problemstillinger og arbeidskrav knytt til undervisning på 1.-10.trinn.

Utdanningen er samlingsbasert med samlinger på HVL Stord første og siste semester. Andre og tredje semester er ved USN Drammen.

Profesjons- og yrkesmål

Studenten skal utvikle kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse  for integrering av digitale læringsressurser og læremidler i undervisning, samt kompetanse i veiledning av kolleger knyttet til PfDK. Faginnholdet er hovedsakelig hentet fra nasjonal og internasjonal forskning, og erfaringsbasert kunnskap gjennom aksjonsforskning og -læring.

Viktige tema: bruk av digitale læringsressurser, dialogbasert undervisning, aksjonsforskning, -læring og veiledning, koding og algoritmisk tankegang for utvikling av læringsressurser, og undervisningsplanlegging i digitale læringsmiljø.

Emner som inngår

 • Profesjonsfaglig digital kompetanse og vitenskapelig arbeid (15 stp.)
 • Didaktikk og digitale læringsressurser, aksjonslæring og –forskning (15 stp.)
 • Veiledningspedagogikk for læreres læring og PfDK (15 stp.)
 • Skapende arbeid med IKT (15 stp.)

Emner på HVL; kommer

Lærings- og undervisningsformer

Deltakelse på to obligatoriske samlinger (á tre dager) pr semester.

Vurdering vil være mappevurdering, muntlig eksamen og prosjekt (individuelt og/eller i grupper).

Arbeidskrav må være bestått før avlegging av eksamen.

Det vil bli behov for utstyr for å delta på synkron nettundervisning, samt noe programvare. Dette vil bli spesifisert ved oppstart av de ulike emnene.

Samlingsdatoer for 2019/20

 1. Samling:  11.-13.september (uke 37 ) – Stord
 2. Samling:   28.-30.oktober (uke 44 ) – Stord
 3. Samling:   29.-31. januar (uke 5 ) – Drammen
 4. Samling:   25.-27. mars (uke ) – Drammen

Torsdag er dagen for nettundervisning, studentsamarbeid og veiledning på nett.

Opptakskrav

 • Godkjent lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, faglærer eller praktisk-pedagogisk utdanning).

 • 30 studiepoeng fordypning i spesialiseringsfaget (IKT), eller tilsvarende dokumentert kompetanse

 • 60 studiepoeng fordypning i skolefag

 • Minimum tre års undervisningspraksis

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel at kandidaten har forkunnskap om og kompetanse i bruk av digital teknologi, som PC/MAC, nettbrett, smarttelefoner og interaktive tavler. Kjennskap til, og kunnskap om bruk av sosiale teknologier for undervisning og faglige emner er også en fordel.

Litteraturliste kommer snart.

Studiet er en del av ordningen "Lærerspesialisten" og er et tilbud for alle lærere som er ansatt i offentlige og private skoler. Ordningen er et samarbeid mellom statlige utdanningsmyndigheter, universiteter og høgskoler. Les spørsmål og svar om ordningen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Studieinformasjon


Deltid / Samlingsbasert – Drammen

 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser 40
 • Kostnader Utdanningsdirektoratet via Lærerspesialistordningen dekker studieavgiften. Semesteravgift, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student