Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, trinn 1-4

Lærerspesialistutdanning i begynneropplæring, trinn 1-4

For deg som ønsker å utvikle avansert kunnskap om begynneropplæring for å kunne legge til rette for læring i 1. til 4. klasse.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Ingen oppstart i 2019. Neste søknadsperiode 01.02. - 01.03.20
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2020

 

Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Lærerspesialist

Hvorfor lærerspesialist i begynneropplæring?

Målet er at kandidaten gjennom studiet skal utvikle didaktisk kunnskap og kompetanse for utvikling av undervisningen i begynneropplæringen, samt kompetanse i ledelse av, og veiledning av kolleger knyttet til denne utviklingen.

Fullføring av studiet vil gi kvalifikasjoner for å kunne tilsettes i funksjon som lærerspesialist.

Dette lærer du hos oss

Studiet er på masternivå og delt i fire emner à 15 studiepoeng.

 • Emne 1: Observasjon og analyse av læreprosesser knyttet til den første lese, skrive og regneopplæringen
 • Emne 2: Lærer- og elevperspektiver på bruk av læringsressurser i begynneropplæringen som grunnlag for kollektiv profesjonsutvikling 
 • Emne 3: Veiledning med fokus på relasjonsbygging, kommunikasjon og læring for de yngste elevene
 • Emne 4: Aksjonslæring og lek  

Viktige tema: 

 • Overordna begynneropplæringstemaer; (Læreprosesser, lek og kreativitet, relasjoner og kommunikasjon samt læringsressurser)  
 • Den første lese-, skrive- og regneopplæringen; (Norsk og matematikk) 
 • Metoder og verktøy innenfor skolebasert kompetanseutvikling   

Se nærmere beskrivelse i studie- og emneplaner (høyre marg).

Litteraturliste for høsten 2019 blir klar i juni.

Studieopplegg/undervisning

Studiet er nett- og samlingsbasert. Hvert emne går over ett semester, tilsammen to år. 

Undervisningen organiseres med:

 • nettundervisning i sanntid via webkonferansesystemet Zoom 
 • tre samlinger à 3 dager per semester på campus

Alle samlinger, både på nett og campus, er obligatoriske.

Undervisningen på nett foregår dels som forelesninger og dels som gruppearbeid med høyt nivå av studentaktivitet og samarbeid. Den organiseres som en ramme rundt samlingene ved i forkant å forberede til samlinger og i etterkant å reflektere over samlinger. Studentene må ha god internett-tilgang og datautstyr som gir mulighet for kommunikasjon både ved hjelp av lyd og bilde. Det vil bli gitt nødvendig opplæring til dette.  

Undervisningen på campus prioriteres med fysisk aktivitet (praktisk estetiske aktiviteter, uteaktiviteter, mm) i tillegg til høy grad av samhandling mellom studentene. 

Les mer om:

I hvert av emnene skal studentene gjennomføre et sentralt arbeidskrav knyttet til arbeidet ved egen skole.

I studiet kan det forventes en arbeidsbelastning som tilsvar ca 20 t pr uke.    

Opptak

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

 • Godkjent lærerutdanning for barnetrinnet
 • 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk
 • I tillegg 30 stp. fordypning i ett av disse fagene, eller i relevante fagområder som for eksempel lesing, skriving eller regning
 • Minimum 3 års erfaring som lærer i 1. - 4. klasse 

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert

 • Antall semester: 4
 • Kostnader - Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via lærerspesialistordningen. - Semesteravgift p.t. kr. 922. Pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student