Lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk, trinn 1-10

Lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk, trinn 1-10

Er du lærer og ønsker en faglig karrierevei innenfor skoleutvikling i kunst og håndverk, samtidig som du beholder undervisning som din hovedoppgave?

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
01.03.2018
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor lærerspesialist i kunst og håndverk?

Målet med studiet er at du skal videreutvikle kompetansen din i fagdidaktikk, samtidig som du utvikler kompetanse som gjør deg rustet til en faglig lederrolle i klasserommet, faglig utvikling i skolen og til veiledning i lærerkollegiet.

Fullføring av studiet vil gi kvalifikasjoner for å tilsettes i funksjon som lærerspesialist.

Studiet er på masternivå og kan gi innpass i masterutdanning i Design, kunst og håndverk. Opptak til masterutdanninger krever karaktersnitt C eller bedre. Vurdering av opptaksgrunnlag til en eventuell masterutdanning avgjøres av opptaksinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle. 

Dette lærer du

Gjennom de fire emnene i studiet vil du lære om aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap. Utstillingsdidaktikk, utredning av fysiske klasserom, verksteder og såkalte "maker spaces", er også temaer som skal drøftes i disse emnene.

Lærer underviser elever i kunst og håndverk. Foto.

Slik er studiet lagt opp

Studiet er delt i fire emner à 15 studiepoeng over to år. Opptak til studiet vil gjelde for begge år. Se emnebeskrivelser i studieplanen som publiseres 20. februar. 

Studiet er nett- og samlingsbasert. Vi bruker læringsplattformen Canvas. Videokonferansesystemet OmniJoin benyttes til nettundervisning og til veiledning mellom samlingene.

Undervisning høsten 2018, emne 1: Forskningsmetoder og vitenskapsteori - identifisering av utviklingspotensialer i kunst- og håndverksundervisning                     

 • Uke 35 Mandag – onsdag, samling på campus Notodden
 • Uke 43 Mandag – onsdag, samling på campus Notodden
 • Uke 50 Mandag – onsdag, samling på campus Notodden

Undervisning våren 2019, emne 2: Fag og fagdidaktikk – utvikling av egen fagkompetanse og aksjonsforskningsstrategier i kunst- og håndverksfaget

 • Uke 4   Mandag – onsdag, samling på campus Notodden
 • Uke 12 Mandag – onsdag, samling på campus Notodden
 • Uke 22 Mandag – onsdag, samling på campus Notodden

Alle samlinge på campus starter kl. 10.15 på mandag og avslutter kl. 15.00 på onsdag. De andre tidspunktene og semesterplanen blir klare til første samling.

Fredag, f.o.m uke 36, er fast obligatorisk undervisningsdag på nett gjennom hele studieåret. Tidspunktene kommer i semesterplanen.

Alle samlinger, både på nett og campus, er obligatoriske.

Det legges opp til egenstudier og utprøving ved egen skole mellom samlingene.

Lenke til pensumlitteratur for høsten 2018: https://bibsys-ua.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_HIT/lists/2858016330002210?auth=SAML

Lenker til eventuelle kompendium legges i Canvas ved studiestart.

Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir)

Opptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet. Les mer om Lærerspesialist på Udir sine nettsider.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir vil bli kontaktet av oss når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link med tilgang til universitetets Søknadsweb og informasjon om videre søknadsprosess.

Opptakskrav

 • Godkjent lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, førskole-/barnehagelærer, faglærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Andre med relevant medie- og kunstfaglig utdanning kan også søke opptak.

 • 60 studiepoeng i kunst og håndverk

 • Minimum tre års undervisningspraksis

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

 

 

 

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

 • Antall semester: 4
 • Kostnader Utdanningsdirektoratet via Lærerspesialistordningen dekker studieavgiften. Semesteravgift, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student