Lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk, trinn 1-10

Lærerspesialistutdanning i kunst og håndverk, trinn 1-10

Er du lærer og ønsker en faglig karrierevei innenfor skoleutvikling i kunst og håndverk, samtidig som du beholder undervisning som din hovedoppgave?

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
Studiet er kun åpent for de som er tildelt plass gjennom Utdanningsdirektoratet.
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2019


Studietilbudet er en del av Utdanningsdirektoratets strategi Lærerspesialist

Hvorfor lærerspesialist i kunst og håndverk?

Målet med studiet er at du skal videreutvikle kompetansen din i fagdidaktikk, samtidig som du utvikler kompetanse som gjør deg rustet til en faglig lederrolle i klasserommet, faglig utvikling i skolen og til veiledning i lærerkollegiet.

Fullføring av studiet vil gi kvalifikasjoner for å kunne tilsettes i funksjon som lærerspesialist.

Studiet er på masternivå og kan gi innpass i masterutdanning i Design, kunst og håndverk. Opptak til masterutdanninger krever karaktersnitt C eller bedre. Vurdering av opptaksgrunnlag til en eventuell masterutdanning avgjøres av opptaksinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle. 

Dette lærer du hos oss

Gjennom de fire emnene i studiet vil du lære om aksjonsforskning, skoleutvikling, veiledning og kollegiale læringsfellesskap. Utstillingsdidaktikk, utredning av fysiske klasserom, verksteder og såkalte "maker spaces", er også temaer som skal drøftes i disse emnene.

Lærer underviser elever i kunst og håndverk. Foto.

Studieopplegg/undervisning

Studiet er nett- og samlingsbasert, og delt i fire emner à 15 studiepoeng. Hvert emne går over ett semester. Opptak til studiet vil gjelde for to år.

Undervisningen organiseres med:              

 • tre samlinger à 2-3 dager per semester, på campus Notodden
 • ukentlig nettundervisning i webkonferansesystemet Zoom

Samlinger høst 2019

 • 26. - 28. august - oppstart på campus Notodden
 • 14. - 16. oktober - på campus
 • 09. - 10. desember - på campus  

Samlingene starter kl. 10.00 første dag og avsluttes kl. 15.00 siste dag.

Nettundervisning vil foregå på mandager på dagtid.

Alle samlinger, både på nett og campus, er obligatoriske. 

Les mer om:

Det legges opp til egenstudier og utprøving ved egen skole mellom samlingene.

Les mer i studie- og emneplaner (høyre marg). 

Opptak

Påmeldingen til studiet går gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir).  

Søkere som får tildelt studieplass via Udir blir kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Vi sender e-post med informasjon om videre søknadsprosess og lenke til Søknadsweben. Det endelige opptaket foretas av universitetet innen utgangen av mai.

Viktige datoer:
1. februar: Åpner for søking hos Udir
1. mars: Søknadsfrist
15. mars: Skoleeier har behandlet søknaden

Opptakskrav

 • Fullført lærerutdanning (grunnskole-/allmennlærer, førskole-/barnehagelærer, faglærer eller praktisk-pedagogisk utdanning). Andre med relevant medie- og kunstfaglig utdanning kan også søke opptak.

 • 60 studiepoeng i kunst og håndverk

 • Minimum tre års undervisningspraksis

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper. I tillegg må utenlandsk lærerutdanning være godkjent av NOKUT, og man må være godkjent av UDIR som lærer i Norge.

 

 

 

Studieinformasjon


Nettstudier / Samlingsbasert – Notodden

 • Antall semester: 4
 • Kostnader - Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet via lærerspesialistordningen. - Semesteravgift p.t. kr. 922, pensumlitteratur, evt. annet materiell, reise og evt. opphold må deltaker eller skoleeier dekke selv.
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student