Lærerstudenter fikk praksis på direkten

DIREKTESENDT: Studentene kan observere lærer Lene Bergets måte å lede undervisningen på hjemmefra. (Foto: Maren Sandbakk/USN)
DIREKTESENDT: Studentene kan observere lærer Lene Bergets måte å lede undervisningen på hjemmefra. (Foto: Maren Sandbakk/USN)

Lærerstudentene på Notodden skulle ha vært ute i skolene i kommunen for å observere lærere i arbeid. Løsningen ble å sende undervisningen direkte fra campus.

Sjetteklassingene fra Notodden er oppslukte av dagens oppgave, som er å kode en liten elektrisk bil til å kjøre i et bestemt mønster. De bryr seg ikke om de tre kameraene som er plassert rundt i klasserommet på campus Notodden, men følger med på lærer Lene Bergets undervisning.

Det samme gjør 105 lærerstudenter som tar nett- og samlingsbasert lærerutdanning, men som er forhindret fra å reise til Notodden på samling på grunn av koronapandemien.

– Jeg tror dette er unikt. Vi ser dette som en utviklingsmulighet, og ikke bare som en løsning i koronatiden, sier Hans Olav Oldrup Johnsen, som er fagansvarlig for IKT i læring.

Guro tester om kodene hun har laget for den lille bilen får den til å følge den planlagte ruta

– Har tenkt alternativt lenge

Studentene som tar nett- og samlingsbasert lærerutdanning befinner seg over hele landet. De skulle ha kommet til Notodden for å delta i observasjonspraksis ute i skolene, men på grunn av smitteverntiltakene måtte samlingen avlyses.

– Vi har måttet tenke mye alternativt lenge, og vi fikk signaler fra kommunelegen ganske tidlig om at samlingen måtte avlyses. Men vi kan ikke bare skyve på praksisen, vi må gjøre det når det står i planen. Her så vi at det var en løsning å ha kameraer i et klasserom, sier Oldrup Johnsen.

Løsningen ble å hente inn tre klasser fra tre forskjellige årstrinn og ha undervisning i et av klasserommene på campus. Ved hjelp av tre kameraer kan studentene observere lærerens interaksjon med elevene og hvordan hun leder undervisningen.

De kan selv bestemme hvilket kamera de vil følge med på og bytte mellom de ulike kameravinklene, og diskutere seg imellom i et chatrom underveis.  

– Jeg tror studentene synes dette er ålreit, og noen sier at de får bedre inntrykk når de har tre kameraer. De ser elevene bedre og hører læreren bedre. Og elevene synes det er moro å komme til et nytt sted og møte nye folk, sier Oldrup Johnsen.

KODING: Elevene signaliserer at de har fått til begynnelsen på kodeoppgaven.

Spennende avveksling

Sjetteklassingene Kristine, Thea, Guro, Liva, Mie, Jenny og Eira er ikke nervøse av å tenke på at de blir filmet og at over 100 studenter sitter og følger med på hva de gjør.

– Jeg tenkte ikke så mye på det, for det var så gøy å kode. Og så er jeg vant til å bli sett på, sier Eira. Flere av jentene driver med musikk og teater og er scenevante.

– Jeg liker å være foran kamera, så jeg tok en Tiktok-dans for dem, sier Jenny.

Dessuten er det en spennende avveksling fra den vanlige skolehverdagen å få komme på universitetet.

– Det er gøy å få bruke PC, for vi har bare Ipad, og så er det store klasserom, sier Kristine.

Og alle er enige om det aller beste:

– Dere har gode stoler!

LES OGSÅ: Koding + gaming + lærerutdanning = sant?

Får se andre sider av elevene

HJEMMESKOLE: Marte O. Kristiansen er student og følger undervisningen fra hjemme på Senja. (Foto: Privat)Marte O. Kristiansen fullførte videregående i vår og har gått rett videre til høyere utdanning. Hun følger undervisningen fra Senja.

– Dette er veldig spennende. Jeg tror det blir litt mer ekte, og at vi får se elevene litt mer som de er. Jeg tror de blir litt mer forstyrret når vi sitter bakerst i klasserommet og noterer, sier hun.

– Det var litt vanskelig den første dagen, men jeg synes det har fungert bra med ulike vinkler og at vi kan bytte mellom å følge med på læreren og elevene, sier Kristiansen.

Kaia Elise Hødnebø Nelson følger sendingen fra Oslo. For å kunne kombinere studier med familie og jobb falt valget på en nett- og samlingsbasert utdanning.

– Digitale studier og den fleksibiliteten det gir har vært utelukkende positivt for meg. Pandemien kom i veien for at vi endelig skulle få møte våre digitale studievenner på Notodden, men faglig har digital observasjonspraksis vært veldig fruktbart. Vi får med oss mye av det som skjer i klasserommet, og kan gå ut og inn av digitale rom og prate sammen underveis. Det har fungert veldig bra, sier hun.

LES OGSÅ: 5 grunner til å bli barneskolelærer

– Et mulighetsrom

Hans Olav Oldrup Johnsen ser for seg at dette kan bli en del av fremtidig lærerutdanning også etter korona.

– Det vil ikke erstatte praksis, men det kan være et supplement. Her på Notodden har vi alltid ligget langt framme og vært tidlig ute med å lage og bruke ny teknologi, sier han.

Campus Notodden var blant annet først ute med lærerutdanning på nett i 2009, og har også mulighet for master i kunst og håndverk på nett.

Bente Selliseth er programleder for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. klasser på Notodden. Hun er også positiv til denne måten å løse observasjonspraksisen på.

– Observasjonspraksisen blir annerledes nå enn om de hadde sittet i mange forskjellige klasserom, for nå kan alle studentene diskutere situasjonen med den som har hatt undervisningen. Men hadde de vært i ulike klasserom ville vi fått mange ulike erfaringer, og den delen mister vi. Så her er det både muligheter og begrensninger, sier hun.

– Det er utrolig viktig at våre ledere legger til rette for og kommuniserer tydelig digitale løsninger som et mulithetsrom, sier Selliseth.

KODING: Universitetslærer Hans Olav Oldrup Johnsen hjelper Thea og Guro med bilen de skal kode kjøremønster til.