Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (2-årig påbygg)

Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (2-årig påbygg)

Studiet er beregnet på alle som går i et grunnskolelærerutdanningsløp, eller som har avsluttet sin fireårige lærerutdanning for 5. til 10. trinn før høsten 2017.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Høsten 2017 gikk lærerutdanningen fra å være en fireårig utdanning, til en femårig masterutdanning. Vi tilbyr en overgangsordning beregnet på deg som allerede er utdannet, eller startet på studiet før 2017, slik at du også kan få mastergraden.

Studieretninger og campus

Vi tilbyr påbygningsstudier ved våre campuser i Vestfold og Notodden.

Fordypning i kroppsøvning blir ikke tilbudt i 2019.

Campus Vestfold - Master i grunnskolelærerutdanning - profesjonsrettet pedagogikk med fordypning i norsk eller matematikk.

 

Samlinger

For høsten 2019 er det planlagt samlinger på campus Vestfold i uke 35, 37, 39, 42, 44 og 49 for årets nye studenter. Samlingene holdes på dagtid på onsdag, torsdag og fredag i samlingsukene.

For ikke ferdig utdannede lærere blir det praksis i uke 46 og 47.

 

Studiet bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 og de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10. Studiet er satt sammen av ulike emner i profesjonsrettet pedagogikk og skolefaget norsk eller matematikk. Du fordyper deg 30 studiepoeng i enten norsk eller matematikk, og du må fra tidligere ha 60 studiepoeng i dette faget. Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse. Masteren gir uttelling som lektor i kompetanselønnssystemet.

 • Utdanningen går over 2 år, er samlingsbasert og mulig å kombinere med noe jobb
 • Det faglige innholdet er rettet mot arbeid i grunnskolens trinn 5-10.
 • I matematikk belyses blant annet matematikkens rolle i samfunnet, eksempelvis med fagdidaktiske teorier som kritisk matematikkundervisning (CME) og cultural responsive teaching (CRT), teorier for og i matematikkundervisning, etnomatematikk, matematikk og flerspråklighet, matematisk kulturhistorie og matematisk argumentasjon.
 • Norskfaget består av to emner "Lesing, skriving og muntlige ferdigheter" og "Skjønnlitteratur". Begge emnene er profesjonsrettet og praksisorientert, samtidig som de drøfter nyere forskning på fagfeltet.
 • ​Tema som belyses i masteren vil blant annet være: tilpasset opplæring og inkludering, dybdelæring, læringsomgivelser, pedagogiske ressurser og vitenskapsteori og metode.  Masteroppgaven er på 30 stp. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert og arbeidet skal være rettet mot forskning og utviklingsarbeid relatert til masterfaget.
 • En del av undervisningen vil være felles for studenter på grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 og på grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.

Campus Notodden - Master i grunnskolelærerutdanning med norsk, samfunnsfag eller engelsk

Samlinger

Høsten 2019 er det planlagt samlinger på campus Notodden i uke 36 og 43 for årets nye studenter. For heltidsstudenter holdes samlingene på tirsdag, onsdag, torsdag og fredag i disse to samlingsukene. For deltidsstudenter holdes samlingene på tirsdag og onsdag i samlingsukene. 

Nettundervisningen skjer normalt mellom kl. 09.15 og 14.30. For heltidsstudenter skjer denne nettundervisningen ukentlig på onsdager og torsdager. For deltidsstudenter er det kun nettundervisning ukentlig på onsdager. Nettundervisningen starter opp etter første samlingsuke.

For ikke ferdig utdannede lærere blir det praksis i uke 46 og 47.

Samfunnsfag og norsk kan tas som heltid- og deltidsstudium. Engelsk kan kun tas som heltidsstudium.

 

Studiet bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 og de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Studiet er satt sammen av 75 studiepoeng i skolefaget du velger å studere, 15 studiepoeng i vitenskapsteori og metode og 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap. Du kan fordype deg i skolefagene norsk, samfunnsfag eller engels, og du må fra tidligere ha 60 studiepoeng i faget du velger å fordype deg i. Dette er et nett- og samlingsbasert studium og kan tas både på heltid og deltid (engelsk kun på heltid). Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse. Masteren gir uttelling som lektor i kompetanselønnssystemet.

 • Det faglige innholdet er rettet mot arbeid i grunnskolens trinn 5-10.
 • I samfunnsfag belyses tema som dybdelæring, læringsomgivelser, pedagogiske ressurser, didaktikk og dannelse og vitenskapsteori og metode.  I fordypningsdelen samfunnsfag tilbys emnene medborgerskap, menneskerettigheter og mangfold og sted og kulturarv.
 • I samfunnsfag er masteroppgaven er 45 stp. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert og arbeidet skal være rettet mot forskning og utviklingsarbeid relatert til masterfaget.
 • I norsk er masteroppgaven på 30 stp. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert og arbeidet skal være rettet mot forskning og utviklingsarbeid relatert til masterfaget.
 • I engelsk belyses temaer som lesing, skriving, multimodalitet, språkdidaktikk og flerspråklighet. Masteroppgaven er på 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert, og arbeidet skal være rettet mot forskning og utviklingsarbeid.

 • En del av undervisningen vil være felles for studenter på grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 og på grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.

Med innføring av master får ferdigutdannede lærere en tilleggskompetanse som øker forutsetningen deres til å anvende forskning og reflektere over egen undervisning

Rakel Rohde Næss. Foto.Rakel Rohde Næss, førstelektor.

Opptakskrav

Fullført lærerutdanning (eller minst tre år av lærerutdanningen) med minimum 60 studiepoeng i faget du søker fordypning i. Med lærerutdanning menes allmennlærer, faglærer, grunnskolelærer, praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende.

Overgangsordning: For opptak til studieårene 2019/20 og 2020/21 kan søkere kvalifiseres uten karakterkrav C.

 

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid / Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student