Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (2-årig påbygg)

Master i grunnskolelærerutdanning for trinn 5 til 10 (2-årig påbygg)

Studiet er beregnet på alle som går i et grunnskolelærerutdanningsløp, eller som har avsluttet sin fireårige lærerutdanning for 5. til 10. trinn før høsten 2017.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2019

Høsten 2017 gikk lærerutdanningen fra å være en fireårig utdanning, til en femårig masterutdanning. Vi tilbyr en overgangsordning beregnet på deg som allerede er utdannet, eller startet på studiet før 2017, slik at du også kan få mastergraden.

Studieretninger og campus

Vi tilbyr påbygningsstudier ved våre campuser i Vestfold og Notodden.

Campus Vestfold - Master i grunnskolelærerutdanning - profesjonsrettet pedagogikk med fordypning kroppsøving

Studiet bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 og de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10. Studiet er satt sammen av ulike emner i profesjonsrettet pedagogikk og skolefaget kroppsøving. Du fordyper deg i undervisningsfaget kroppsøving, og du må fra tidligere ha 60 studiepoeng i dette faget. Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse. Masteren gir uttelling som lektor i kompetanselønnssystemet.

  • Utdanningen går over 2 år, er samlingsbasert og mulig å kombinere med jobb
  • Det faglige innholdet er rettet mot arbeid i grunnskolens trinn 5-10.
  • Tema som belyses i masteren vil blant annet være: tilpasset opplæring og inkludering, dybdelæring, læringsomgivelser, pedagogiske ressurser og vitenskapsteori og metode.  I fordypningsdelen i kroppsøving vil du blant annet gjennom teori og praktisk aktivitet få analysere og reflektere over: hvordan alle elever kan nås i faget, hva det betyr at kroppsøving er et allmenndannende fag og hvordan faget bør se ut i fremtiden.
  • Masteroppgaven er på 30 stp. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert og arbeidet skal være rettet mot forskning og utviklingsarbeid relatert til masterfaget.
  • En del av undervisningen vil være felles for studenter på grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 og på grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.

 

Campus Notodden - Master i grunnskolelærerutdanning med norsk eller samfunnsfag

​Studiet bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10 og de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen for trinn 5-10.

Studiet er satt sammen av 90 studiepoeng i skolefaget du velger å studere samt 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap. Du kan fordype deg i skolefagene norsk eller samfunnsfag, og du må fra tidligere ha 60 studiepoeng i faget du velger å fordype deg i. Dette er et nett- og samlingsbasert studium og kan tas både på heltid og deltid. Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse. Masteren gir uttelling som lektor i kompetanselønnssystemet.

  • Det faglige innholdet er rettet mot arbeid i grunnskolens trinn 5-10.
  • I samfunnsfag belyses tema som dybdelæring, læringsomgivelser, pedagogiske ressurser, didaktikk og dannelse og vitenskapsteori og metode.  I fordypningsdelen samfunnsfag tilbys emnene medborgerskap, menneskerettigheter og mangfold og sted og kulturarv.
  • I samfunnsfag er masteroppgaven er 45 stp. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert og arbeidet skal være rettet mot forskning og utviklingsarbeid relatert til masterfaget.
  • I norsk er masteroppgaven på 30 stp. Den skal være profesjonsrettet og praksisorientert og arbeidet skal være rettet mot forskning og utviklingsarbeid relatert til masterfaget.
  • En del av undervisningen vil være felles for studenter på grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 og på grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.

 

 

Med innføring av master får ferdigutdannede lærere en tilleggskompetanse som øker forutsetningen deres til å anvende forskning og reflektere over egen undervisning

Rakel Rohde Næss. Foto.Rakel Rohde Næss, førstelektor.

Opptakskrav

Notodden

Fullført lærerutdanning (eller minst tre år av lærerutdanningen) med minimum 60 stp. i norsk eller samfunnsfag.

For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktersnitt C eller bedre.

Med lærerutdanning menes allmennlærer, faglærer, grunnskolelærer, praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende.

 

Vestfold

Fullført lærerutdanning (eller minst tre år av lærerutdanningen) med minimum 60 studiepoeng i kroppsøving

For opptak til utdanning på masternivå kreves vektet karaktersnitt C eller bedre.

Med lærerutdanning menes allmennlærer, faglærer, grunnskolelærer, praktisk-pedagogisk utdanning eller tilsvarende.

 

Søkere må oppfylle den faglige fordypning til masterprogrammet det søkes til. Det vil si at dersom du søker masterprogrammet med retning norsk, matematikk, samfunnsfag eller kroppsøving, må du ha minimum 60 studiepoeng i det aktuelle faget.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid / Samlingsbasert – Vestfold

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student