Mange lærere vil ta master

Overgangsmaster. Foto: Marianne Linaae
USN har allerede mange søkere til den nye overgangsmasteren som starter høsten 2018. Fv. Programkoordinator Rakel Rohde Næss, førstelektor i pedagogikk Stein Laugerud, førsteamanuensis Magnus Hontvedt og student Charlotte Beal.

Det er god søkning til det nye masterstudiet for lærere som starter opp til høsten ved Universitetet i Sørøst-Norge. Gjennom Master i profesjonsrettet pedagogikk kan du velge å fordype deg i ett av skolefagene norsk, matematikk eller kroppsøving. Videre kan du studere master i grunnskolelærerutdanning i fagene norsk eller samfunnsfag.


- Jeg har allerede søkt studiet og skal spesialisere meg i norsk, sier Charlotte Beal, som har studert grunnskolelærer 5-10 ved campus Vestfold.

- Studietilbudene er beregnet på lærerstudenter som er i fireårig utdanningsløp og ferdigutdannede lærere. Dette er en overgangsmaster for grunnskolelærere i tråd med de nasjonale føringene for ny femårig grunnskolelærerutdanning. USN tilbyr studiet allerede fra høsten 2018 sier Rakel Rohde Næss, programkoordinator ved USN.

Blant de første med lærermaster

- Lærerstudiet har blitt 5-årig og om kun få år vil alle nyutdannede lærere ha en mastergrad. Derfor er det en fordel for meg å ta en mastergrad med en gang. Det vil gi meg mer kompetanse både i møte med elever, foresatte og kollegaer. I tillegg er det også lønnsfordeler som lektor, sier Beal.

Hun benytter seg av overgangsordningen for de som er ferdig med fireårig lærerutdanning. Når hun er ferdig blir hun lektor med tilleggsutdanning og blant de første lærerstudentene som har den nye masterutdanningen.

- Ved å velge Master i profesjonsrettet pedagogikk, får jeg både økt kompetanse i pedagogikk og norsk. Pedagogikken er et bredt fagfelt som kan utforskes og benyttes i ulike sammenhenger, tilknyttet elevenes læring og utvikling, skoleutvikling og egen profesjonsutvikling.

Økt nærhet til praksis

- Vi jobber mer ut mot skolene og praksisfeltet nå når lærerutdanningen ligger på masternivå, forteller Magnus Hontvedt førsteamanuensis og foreleser på grunnskolelærerutdanningen.

Han trekker fram ekskursjoner, oppdrag for kunnskapssenter, punktpraksis og innsikt i bygging av nye skoler som eksempler på dette.

- I tillegg har USN ansatt lektorer fra partnerskoler som også jobber inn i undervisningen. Dette øker og forsterker samarbeidet mellom studiet og praksisfeltet, forteller Hontvedt.

Forskermuligheter etter master

Lærerstudent ved HSN

Mille Plassgård Falstad har søkt Master i grunnskolelærerutdanning med samfunnsfag på campus Notodden.

- Gjennom studiet har jeg funnet ut at mine evner til å formidle er sterkest når jeg er mest engasjert. Da føler jeg at jeg får formidlet mest til elevene og det gir meg også mest. Derfor velger jeg å fordype meg ytterligere i samfunnsfag, sier hun.

- Fram til nå har jeg studert ved campus Vestfold, men overgangsmasteren skal jeg ta nett- og samlingsbasert via campus Notodden. De har lang erfaring og er kjente for å være gode på nett- og samlingsbaserte studier. Dessuten gjør det at jeg får en mer fleksibel studiehverdag.

- Jeg tar denne masteren fordi den gir grunnlag for forskerkompetanse, og på sikt kan det være interessant for meg.

Gode søkertall

- Vi har allerede mange søkere til denne overgangsmasteren. Noe vi er godt fornøyd med, og som viser at det er et ønske blant våre studenter og eksisterende lærere å ta mastergrad, sier Rakel Rohde Næss, programkoordinator ved USN.