Møt lærerstudenter i praksis

Sofie og Simen er lærerstudenter. Vær med når de i praksis underviser en klasse for første gang. De må tørre å være sårbare, sterke og lærevillige.