Vil du bli grunnskolelærer?

Vi har utdanning for deg som vil bli grunnskolelærer.


Å være grunnskolelærer er spennende og givende, men også utfordrende og krevende.  Som grunnskolelærer arbeider du med å formidle kunnskap til barn og unge, men det er stor forskjell på å undervise for en seksåring og en fjortenåring.  Hos oss kan du velge den grunnskolelærerutdanningen som passer for deg.

Som grunnskolelærer blir du en viktig voksenperson i elevenes liv, du må engasjere deg i skolehverdagen deres og følge med på hver enkelt elevs personlige utvikling, både faglig og sosialt. 

Grunnskolelærer – en tydelig leder

Du har et ønske om å bli en faglig sterk lærer med tydelig klasseledelse. Du ønsker å lære alle barn å lese, skrive og regne, har fokus på IKT og muntlige ferdigheter i alle fag, er opptatt av mulighetene i det flerkulturelle samfunnet, og ikke minst trives du med å lære bort.

Vi tilbyr følgende studier: